Het probleem doet zich alleen voor bij Windows 2000-computers waarop Office 2000 Service Release 1 (SR-1) is geïnstalleerd. Gebruikers kunnen plotseling verrast worden door een venster dat vraagt om de software te registreren, zo meldt The Register. Om van de registratiewizard af te komen moet een code van acht karakters worden ingetoetst of de knop `registreer later' worden ingedrukt. Wie dit proces echter vijftig keer heeft doorlopen, merkt dat Office wordt geblokkeerd. De wizard is zo ontworpen dat na vijftig keer drukken op `registreer later' de Office-programma's onbruikbaar worden. Windows 2000 in combinatie met Office 2000 wordt veel gebruikt door bedrijven. Die kopen vaak een licentie voor meerdere systemen, zodat ze de software niet handmatig op alle computers hoeven te registreren. Door deze bug dreigen enkele duizenden Office-gebruikers in de problemen te komen. Microsoft erkent het probleem en zegt aan een oplossing te werken. Er is wel een oplossing, maar dat is een proces van 23 stappen waarmee ingrijpende wijzigingen in de computer moeten worden gemaakt. Waar het probleem precies in zit, is voor Microsoft nog onduidelijk. Vermoedelijk zit het probleem in Office SR-1 dat het na een bepaalde periode opnieuw geregistreerd moet worden. Totdat er een oplossing is, raadt Microsoft gebruikers bij wie de registratievensters verschijnen, aan om de systeemklok van de computer twee jaar terug te zetten.