De Democrate Debra Brown, die in de senaat van de staat Californië zit, stelt voor om het versturen van ongevraagde commerciële e-mails strafbaar te maken, zo meldt persbureau Reuters. Californische internetters die toch een spambericht ontvangen, zouden naar de rechter moeten kunnen stappen om een schadevergoeding van 500 dollar per overtreding op te eisen. Volgens Brown is spam een groeiend probleem. "Vorig jaar was er twee keer zoveel spam als het jaar daarvoor. Iemand schreef mij laatst: 'Spam verandert het internet in een open riool, en zoals de Romeinen al wisten zijn open riolen een slechte zaak." Iets meer dan de helft van de Amerikaanse staten heeft op dit moment een vorm van anti-spamwetgeving. Ook in Californië werd in 1998 al een eerste anti-spamwet aangenomen. Adverteerders moeten sindsdien in het subject van hun e-mail aangeven dat het om reclame gaat en ontvangers moeten de mogelijkheid hebben om via een gratis telefoonnummer hun adres uit de database te laten verwijderen. Deze wet heeft echter weinig effect gesorteerd. Naleving vindt nauwelijks plaats. Waarschijnlijk kan alleen wetgeving op federaal niveau (voor de hele Verenigde Staten) uitkomst bieden. In Europa besloot het Europarlement vorig jaar mei al om anti-spamregels aan te nemen. Nog voor het eind van dit jaar moeten de EU-lidstaten deze regels in nationale wetgeving omzetten.