Nadat OPTA faalde om de kabelmarkt open te breken, dwingt de nieuwe Telecom- en Mediawet kabelaars alsnog in concurrenten toe te laten. Sinds 1 januari is het zover, de Nederlandse analoge tv-kabel is open. Maar meteen dreigt nieuw gesteggel tussen de partijen, zodat onduidelijk is wanneer de nieuwkomers de markt opkomen.

Tarief moet naar beneden

Want ondanks de wettelijke wederverkoopverplichting blijven sommige kabelaars de boot afhouden. Ook is de kans groot dat de kabelbedrijven veel te hoge wholesaletarieven gaan eisen, stelt Peter Jelgersma van YouCa tegenover Webwereld.

"We zijn in onderhandeling met alle kabelexploitanten. Sommigen zijn positief en constructief, anderen zijn uitermate terughoudend tot zelfs afhoudend", aldus Jelgersma. Naast de afhoudendheid dreigt nieuw gesteggel, omdat het tarief flink naar beneden moet, tot chagrijn van de kabelaars, voorspelt Jelgersma.

De nieuwe wet schrijft voor dat kabelaars hun programma-aanbod op groothandelsniveau tegen kostengeoriënteerd tarief ter beschikking moeten stellen voor wederverkoop. YouCa houdt, net als eerder, vol dat wederverkoop moet kunnen voor rond de vijf euro per abonnee per maand.

Voorheen berekende OPTA namelijk het groothandelstarief op basis van de retailprijs (zogenaamd retail minus), terwijl de nieuwe wet nu een "kostengeoriënteerd tarief" verplicht. "OPTA kwam destijds uit rond de acht euro, maar dat tarief kan nu dus behoorlijk naar beneden", aldus Jelgerma, die in tweede instantie benadrukt dat de kabelbedrijven in de onderhandelingen zelf nog geen concrete bedragen hebben genoemd.

Nieuwkomers zijn er klaar voor

Opmerkelijk genoeg zegt UPC desgevraagd dat er momenteel helemaal geen onderhandelingen met nieuwkomers gaande zijn. "We hebben conform de wet ons aanbod beschikbaar gemaakt, maar er zijn geen gesprekken gaande", meldt de woordvoerster.(Update: inmiddels is er wel contact met nieuwkomers, meldt UPC).

Ziggo wil niet inhoudelijk ingaan op nieuwe ontwikkelingen vanwege "vertrouwelijkheid" van de onderhandelingen.

Tele2 staat naar eigen zeggen "klaar om analoge kabel aan consumenten aan te bieden", maar heeft nog helemaal geen aanbod gezien, bevestigt het concern. "Tele2 gaat ervan uit op korte termijn een aanbod van de verschillende kabelmaatschappijen te ontvangen. Zij heeft hierover ook contact met het Commissariaat voor de Media. Het Commissariaat heeft reeds aangegeven indien nodig de verplichtingen uit de mediawet te handhaven indien kabelbedrijven niet meewerken."

Open kabel 'onvermijdelijk'

YouCa benadrukt dat niet alle kabelbedrijven halsstarrig zijn. Jelgersma: "Sommigen komen gelukkig tot inzicht dat een tweede partij op hun netwerk commercieel verstandig is. Ze hebben last van weglopende klanten en dan is het beter een consument via een andere partij op hun netwerk behouden, dan dat ze helemaal weg zijn."

In 2009 trachtte OPTA al de analoge kabelmarkt open te breken, maar de rechter stak er in 2010 een stokje voor. PvdA-Kamerlid Martijn van Dam introduceerde daarna een amendement die de kabelmarkt bij wet alsnog openbrak. De wijziging is omstreden en het Kabinet zag het in eerste instantie niet zitten. Later beloofde minister Verhagen alsnog de open kabel "met verve te verdedigen".

Brusselse bezwaren

Het is zelfs mogelijk dat de wettelijke wederverkoopverplichting door Brussel wordt afgeschoten. Het is namelijk de vraag of de constructie, om de open kabel over te hevelen naar de mediawet, door de Europese beugel kan. Eurocommissaris Kroes staat sowieso sceptisch tegenover de verplichte openstelling van de kabelmarkt. Ook in België, waar telecomtoezichthouder BIPT de kabel heeft open gebroken, lopen er nog procedures om dit weer terug te draaien.

Update: De kabelaars hebben zelf nog geen concrete tarieven genoemd, en Jelgersma kan daar vanwege vertrouwelijkheid niets over zeggen, benadrukt hij in tweede instantie. "Het is een schot voor de boeg van mij. Het is genoegzaam bekend dat de kabelbedrijven heel anders tegen het kostenplaatje aankijken dan ik."

Update 2: In eerste instantie meldde UPC dat er geen gesprekken gaande waren. Inmiddels is er wel contact met nieuwkomers. "Zowel Tele2 als YouCa hebben zich bij ons gemeld", aldus de zegsvrouw.