Omdat anti-spamgroepen vaak vrijwilligersinitiatieven zijn, hebben ze doorgaans onvoldoende geld om goede advocaten in te huren. De SpamCon Foundation, zoals de nieuwe non-profitorganisatie heet, heeft daarom een fonds opgezet ter ondersteuning van armlastige anti-spamgroepen, zo meldt CNet. "Met de ondersteuning van anti-spamgroepen willen we een precedent scheppen, zodat het publiek effectieve middelen ter beschikking krijgt om spam te bestrijden", aldus Andrew Barrett van SpamCon in een verklaring. Een groep spammers die zich verenigd hebben onder de naam EmarketersAmerica.org, spande onlangs een rechtszaak aan tegen Spews.org, Spamhaus en enkele andere anti-spamorganisaties. De anti-spamorganisaties maken zich volgens EmarketersAmerica.org schuldig aan smaad, inbreuk op de privacy, het publiceren van onjuiste informatie en het op zwarte lijsten zetten van ip-adressen.