Het nieuwe financiële systeem Leonardo dat sinds juli 2012 draait op het departement van minister Opstelten is uitgedraaid op een nachtmerrie. Sinds de overgang op het sinds 2011 proefdraaiende systeem is er geen zicht meer op de financiële verplichtingen van het ministerie. Daardoor is er een grote achterstand in betalingen ontstaan.

Tot tenminste afgelopen maart was het volkomen onduidelijk wat de beschikbare budgetten waren. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een vernietigend rapport.

Door het falen van de overgang van het oude ict-systeem naar Leonardo is er onzekerheid over belangrijke onderdelen van de jaarrekening, schrijft de Rekenkamer verder. Ambtenaren hebben cijfers in de afrekening van afgelopen jaar buiten het ict-systeem om moeten berekenen. Over een bedrag van 128 miljoen euro bestaat “onzekerheid over de rechtmatigheid”, staat in het rapport. De Rekenkamer vond daarnaast nog eens 36,4 miljoen euro aan fouten en 18,9 miljoen euro aan onzekerheden die niet door de eigen auditdienst van het ministerie zijn gevonden.

SAP vervangen door Oracle

Leonardo is de codenaam voor de implementatie van Oracle E-Business Suite, Hyperion Planning & Budgeting en OBIEE/BI-Applications. Het project startte in 2008 en moest een oude versie van SAP vervangen. In 2011 werden de eerste proeven gedraaid met het systeem en vorig jaar ging het 'kerndepartement' van Veiligheid en Justitie volledig over.

Het rapport van de Rekenkamer rekent vernietigend af met de kennis van de organisatie op het gebied van complexe ict-systemen. Bij de inrichting van het systeem is niet of te weinig gekeken naar beheersingsmaatregelen, stelt de Rekenkamer.

Verplichtingen beter managen

Die maatregelen moeten in de gaten houden wat de financiële verplichtingen zijn en hoe die moeten worden gemanaged. Ook blijkt de oude administratie voor de conversie naar het nieuwe systeem niet te zijn opgeschoond. Daarnaast is er kwistig gestrooid met het aantal autorisaties voor Leonardo, waardoor een groot aantal ambtenaren toegang heeft tot het systeem “waardoor ook het autorisatiebeheer risicovol is”, meent de Rekenkamer.

Verder bleek het personeel niet tijdig opgeleid te zijn, waardoor ze niet met het systeem overweg konden, was er te weinig discipline en zorgvuldigheid in het gebruik ervan en was er “onvoldoende besef dat een cultuuromslag noodzakelijk was”. Waarschuwingen van de eigen auditdienst, de accountant en de Algemene Rekenkamer werden “onvoldoende vertaald” in concrete maatregelen.

Opstelten komt met verbeterplan

Minister Opstelten heeft nu een verbeterplan aangekondigd. Het aantal autorisaties en accounts worden teruggebracht en de kwaliteit en efficiency van het beheer verbeterd. Eind dit jaar moet het financieel beheer weer op orde zijn. De Rekenkamer heeft nog wel wat bedenkingen bij het verbeterplan en denkt dat de deadline van eind 2013 niet wordt gehaald. Daarom wil de Rekenkamer in het najaar opnieuw een onderzoek doen.