Het blad richt zich op de 'Internet Professionals in Nederland'. Door de groei van het zakelijke internetgebruik zou de behoefte aan professionele informatie over internet groot zijn.

Net Professional vervangt het populairder getoonzette Net Magazine dat in 1994 begon als het eerste Nederlandse magazine over internet.