Open Pluggable Edge Services ( OPES) is de naam die aan het communicatieprotocol gegeven is. De bedoeling van OPES is om tot een dienst te komen die vergelijkbaar is met Content Delivery Networks (CDN). Webuitgevers kunnen gebruik maken van Content Delivery Networks waarbij webpagina's op maat aan klanten aangeboden worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse servers verspreid over het internet om de informatie zo snel mogelijk bij de klant te brengen. Bij OPES wordt eveneens gebruik gemaakt van een systeem als dat van CDN. De inhoud van webpagina's wordt dan aangepast voor gebruik op PDA's of internetapparaten. Afgelopen week waren de voorstanders van OPES bijeengekomen op een bijeenkomst in Londen om de Internet Engineering Task Force ( IETF) te overtuigen van de mogelijkheden van het nieuwe protocol. Echter, de reacties op het voorstel waren niet echt positief. De kritiek richtte zich met name op het feit dat bedrijven die webcontent doorsturen naar PDA's in staat zouden zijn de webcontent en –pagina's aan te passen zonder dat de eigenlijke ontwerper van de webpagina daar weet van heeft. "De ontwerpers van OPES hebben de mogelijkheid ingebouwd dat gebruikers de mogelijkheid hebben om webpagina's eigenhandig aan te passen voor PDA's. Ook zonder toestemming van de oorspronkelijke maker van de webpagina. Die mogelijkheid heeft heel wat kwaad bloed gezet", zegt Keith Moore, voormalig voorzitter van de IETF's Application Area en tevens een uitgesproken criticus van OPES. Naar aanleiding van deze kritiek hebben ontwerpers van OPES deze functionaliteit aangepast. Zonder toestemming zou het nu niet meer mogelijk om zomaar pagina's aan te passen. Moore: "Maar ondanks deze wijziging ziet het er nog steeds naar uit dat men een standaard door wil voeren die het op bepaalde gebieden toch mogelijk maakt ongeautoriseerde wijzigingen aan te brengen." Nadat de IETF eerder in juni dit jaar bekendmaakte dat men er serieus over nadacht een OPES-groep in het leven te roepen om aan de standaard te werken, werd de IETF overspoeld met negatieve reacties. Een enkeling noemde OPES zelfs de 'incarnatie van de duivel'. "Wat OPES doet heeft helemaal niets met de duivel te maken", reageert Harald Alvestrand, voorzitter van de IETF. "OPES is in staat 'bijzonder interessante' dingen te doen. Zo als het er nu naar uit ziet zijn we het binnen de IETF er over eens dat OPES veel voor gebruikers kan betekenen." Alvestrand denkt de IETF volgende week met een uiteindelijke beslissing zal komen of het een OPES-werkgroep in het leven roept of niet.