Na eerdere tussentijdse publicaties van de voorlopige documenten van het ACTA-verdrag gaan de verdere onderhandelingen weer verder achter gesloten deuren. De aangepaste documentatie over de besluiten in de negende ronde van de onderhandelingen wordt niet gepubliceerd.

"Niet alle partijen stemden in met een publicatie. Omdat het verdrag zich nog in de onderhandelingsfase bevindt kunnen de documenten niet gepubliceerd worden zonder toestemming van alle betrokken partijen", zegt een woordvoerster van het directoraat generaal Handel van de Europese Commissie tegen Webwereld.

Eerder wel transparant

Eerder werd onder grote internationale druk het voorlopige ACTA-verdrag openbaar gemaakt. De afgelopen twee jaar heeft een select groepje landen in het geheim onderhandeld over de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). In dat verdrag in wording zijn onder meer verschillende manieren opgenomen hoe om te gaan met online inbreuk op copyright. Het gaat onder andere om een internationale 'three-strikes'-regeling waarmee internetgebruikers na drie overtredingen zijn af te sluiten van internet.

Na publicatie bleek het 'three strikes'-gedeelte van het verdrag afgezwakt. Wat nu de status is van die plannen is onduidelijk en zal voorlopig ook onduidelijk blijven. Wel bracht de commissie een persbericht uit waarin wordt gesteld dat er nog steeds hard gewerkt wordt aan het verdrag. "Deelnemers gingen door met het constructief werken en boekten vooruitgang door te werken aan consensus op verschillende gebieden", staat te lezen (pdf). Waaronder bestrijding van cybercriminaliteit.

Wel wordt er beloofd dat elektronische apparaten in bagage van reizigers niet gecontroleerd gaat worden op "inbreuk makende materialen". Ook beloven de deelnemers zich te houden aan bestaande wet- en regelgeving.

Wegvallen transparantie is slecht

Het wegvallen van volledige transparantie over ACTA schiet verschillende organisaties danig in het verkeerde keelgat. "Het is schandalig dat een verdrag, dat vergaande gevolgen kan hebben voor internetgebruikers, achter gesloten deuren wordt onderhandeld", schrijft Ot van Daalen van lobbyclub Bits of Freedom. "Op die manier kunnen belanghebbenden geen constructieve input geven op het verdrag. Belanghebbenden zullen hun commentaar op de internetconsultatie over ACTA dus moeten baseren op een achterhaalde tekst."

Volgens Michael Geist, rechtenprofessor aan de universiteit van Ottowa die de ACTA-ontwikkelingen op de voet volgt, is het een "veilige gok" om te concluderen dat de Verenigde Staten de publicatie van de documenten hebben tegengehouden. "De beslissing om een nieuwe versie van de tekst geheim te houden is een grote terugval."