In april besloten de onderhandelaars van het anti-piraterijverdrag ACTA om de voorlopige versie openbaar te maken. Dit na aanhoudende kritiek over gekonkel in achterkamertjes en disproportionele invloed op het proces door de contentindustrie. Die openheid bleek echter van korte duur, want het resultaat van de laatste onderhandelingen in Luzern, Zwitserland bleef weer geheim.

Isp's aansprakelijk

Maar niet voor lang, want ook de laatste concepttekst is al gelekt. Er staan op het eerste gezicht geen majeure wijzigingen in. Prominent blijft de omstreden aansprakelijkheid die internetproviders krijgen opgelegd in zake illegale content op hun netwerk.

Digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom (BoF) maakt zich dan nog steeds ‘zorgen’ dat providers inbreukmakend internetverkeer moeten wegfilteren of blokkeren, op straffe van aansprakelijkheid. “Zij moeten dat niet alleen doen wanneer zij op de hoogte zijn gesteld van inbreuk (zoals nu het geval is), maar ook wanneer zij op een andere manier weten dat internetverkeer inbreukmakend is, constateert Ot van Daalen, directeur van BoF.

Vrijwillig three strikes

Een vastgelegde internetban van filesharers middels three strikes beleid lijkt inmiddels van de baan, omdat eindgebruikers stafrechtelijk buiten schot zullen blijven.

Maar daarmee is verbanning nog niet van de baan. In ACTA staat een bepaling "dat providers en rechthebbenden zullen overleggen welke maatregelen zij zullen nemen om inbreuk te voorkomen". Zo kunnen providers vrijwillig overgaan tot een three strikes beleid, want bijvoorbeeld al in Ierland is gebeurt door de grootste provider Eircom.

Schimmig

Bits of Freedom noemt het schandalig dat ACTA, na een eenmalige flirt met transparantie, weer volledig achter gesloten deuren verder tot stand komt. Van Daalen: “Een verdrag dat op deze manier tot stand komt, mist democratische legitimiteit.”

Er volgen nog verschillende onderhandelingsronden, maar de onderhandelaars willen voor het eind van dit jaar de verdragstekst definitief hebben. Vanaf het begin van de onderhandelingen is er veel kritiek op ACTA. Critici vrezen dat het Europarlementariërs en de nationale parlementen grotendeels buitenspel komen te staan als er eenmaal een verdrag is gesloten.