Zoekned.nl is een gesegmenteerde zoekdienst. In tegenstelling tot marktleider Google bevat de database niet zoveel mogelijk termen, maar is deze beperkt tot bedrijven, verenigingen of stichtingen. Google zou hier meestal geen adequaat resultaat geven, aldus de makers van Zoekned. Momenteel zijn in de database 745.000 adressen opgenomen, waar via de KvK maandelijks nog tweeduizend bijkomen. Overigens is aanmelden gratis. Omdat ook banners ontbreken, moet het geld uit andere bronnen komen. Zoekned hoopt geld te verdienen met het verkopen van extra diensten aan bedrijven. Zij kunnen bijvoorbeeld sleutelwoorden kopen waarmee ze gemakkelijker te vinden moeten zijn. Opvallend aan de nieuwe site is de mogelijkheid dat iedereen bij alle bedrijven wijzigingen kan doorvoeren. Een steekproef van Webwereld leerde dat overduidelijke onzinmutaties binnen de kortste keren worden doorgevoerd. Volgens Paul Paridaans van Zoekned is dit evenwel toeval. "Wijzigingen worden niet automatisch doorgevoerd, wij kijken er altijd eerst naar. Blijkbaar zijn deze twee er doorheen geslopen." Paridaans is overigens niet bang dat een dergelijke handmatige methode te arbeidsintensief zal zijn.