De klacht bij de antitrustdivisie van de Europese Commissie is ingediend door de Computer and Communications Industry Association (CCIA), een lobbygroep van de computerindustrie. Tot de leden van de CCIA behoren onder meer America Online, Nokia, Sun en Yahoo. De belangengroep stelt dat Windows XP `overduidelijk' strijdig is met de Europese concurrentiewetgeving. De argumentatie is grotendeels dezelfde als in eerdere zaken die in Europa en de VS tegen Microsoft werden gevoerd. Volgens de CCIA zou Microsoft zijn macht op het gebied van besturingssystemen misbruiken om ook op andere gebieden dominant te worden. Zoals bekend wordt Windows XP standaard gebundeld met een groot aantal applicaties, waaronder software voor muziek en video. De Europese Commissie is verplicht om iedere formele klacht te onderzoeken. De lopende antitrustzaak van de EU heeft overigens betrekking op eerdere versies van Windows.