Het ziet er naar uit dat Europa geen strikte netneutraliteit krijgt, maar wat de critici noemen nepneutraliteit. De belangrijke ITRE-commissie (Industrie, Onderzoek en Energie) heeft zojuist voor een voorstel gestemd waarin het mogelijk wordt dat internetproviders aparte 'tolwegen' gaan aanleggen naast de zogenaamde best effort internettoegang. Dat biedt de mogelijkheid om gespecialiseerde diensten voorrang te geven, tegen betaling. De contentprovider kan hier bijvoorbeeld voor betalen en zo strategisch concurrenten op achterstand zetten.

Wel/geen strikte netneutraliteit

Eerder had de commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) een aantal amendementen aangenomen om juist een striktere netneutraliteit te waarborgen. De expliciete contractvrijheid van klanten, isp's en contentpoviders om speciale diensten aan te bieden (de zogenaamde tolweg) werd geschrapt. Daarmee is overigens niet direct gezegd dat dit onmogelijk wordt, maar dergelijke losse IP-diensten mogen geen enkel effect hebben op de bandbreedte en datalimiet van de internettoegangsdienst.

Die garanties vindt een meerderheid van de ITRE-commissie niet nodig. D66-Europarlementariër Marietje Schaake maakt zich ernstig zorgen over de stemming over het Telecompakket. Schaake: "Het voorstel mist stevige garanties voor netneutraliteit om consumenten te beschermen tegen machtsmisbruik door internetaanbieders. Zonder die garanties kunnen concurrentie en innovatie op de digitale markt worden bedreigd. Principes als het vastleggen van netneutraliteit in Europese wetgeving zijn nu uitgeruild voor het afschaffen van roamingkosten".

3 april plenaire stemming

Het gaat om een breed telecompakket, waar netneutraliteit onderdeel van is. Op 3 april zal het gehele Europarlement het telecomplan behandelen en in stemming brengen.

Ook GroenLinks is teleurgesteld en hekelt juist de liberale fractie van Schaake, die in meerderheid voor het afgezwakte plan stemde. Sterker nog, volgens GroenLinks wordt ook roaming niet compleet afgeschaft.

Roaming terug via de achterdeur?

Het aangenomen rapport bevat dankzij de liberalen een clausule die het mogelijk maakt roaming via de achterdeur gewoon te laten bestaan: als een klant volgens zijn aanbieder 'teveel' in het buitenland belt, mag alsnog de meter worden aangezet. Hoeveel 'teveel' is, mag de aanbieder zelf bepalen, aldus Judith Sargentini van GroenLinks: "Dat betekent dus dat het nog steeds zo kan zijn dat je na je vakantie toch nog onverwacht een flinke extra rekening krijgt."

Update: commentaar GroenLinks over roaming toegevoegd