Het 'Nationaal ICT Instituut in de Zorg' (Nictiz) dreigt bij aanvang al te mislukken. Volgens het Platform voor de Informatiesamenleving, kortweg EPN, wordt dit de 'zoveelste mislukte poging tot coördinatie in een lange rij'. Het Nictiz is het nieuwste initiatief om de achterstand aan bestuurlijke afstemming en coördinatie in de Nederlandse gezondheidszorg in te lopen. Het Nictiz is een bundeling van voorgaande initiatieven, waaronder de Zorgpasgroep en IPZorg, maar kampt volgens EPN-directeur Peter van der Wel nu al met problemen. "Ondermeer de financiering van het Nictiz lijkt een groot struikelblok te worden", zegt Van der Wel. "Wil zo'n platform serieus aan de slag kunnen, dan moet minimaal een financiering voor een langere periode zeker zijn gesteld." Volgens Van der Wel is dit nu een onzekere factor, doordat het ministerie van Verkeer en Waterstaat in de huidige regeling tot 1 april van dit jaar financiële ondersteuning heeft toegezegd. Niet alleen het geld speelt een rol. "Er is ook al veel geïnvesteerd in een bestuurlijk netwerk en ook dit dreigt nu uiteen te vallen. Als het Nictiz mislukt, dreigen alle investeringen in energie en geld voor niets te zijn geweest, en het gaat hierbij om enorme bedragen", vreest de EPN-dicecteur. Volgens het EPN wordt de sector hierdoor opnieuw op een achterstand van jaren gezet. "De problemen zijn, zoals bekend, gigantisch. Er tikt een tijdbom onder de sector. Er zijn lange wachtlijsten, de arbeidsdruk is te hoog en de instroom van personeel te laag. Deze problemen worden alleen maar groter. Iedereen is het er over eens dat de inzet van meer ICT noodzakelijk is om deze problemen op te lossen", aldus Van der Wel in een reactie.