Ira Magaziner maakt in januari plaats voor David Beier. De huidige Internet-adviseur heeft de afgelopen tijd in de Verenigde Staten een belangrijke rol gespeeld in allerlei zaken die met elektronisch verkeer te maken hadden, maar heeft aangekondigd naar iets anders te willen uitzien. De meest in het oog springende prestatie van Magaziner is de overeenkomst die de Amerikaanse regering dit najaar sloot met ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Dit onafhankelijke orgaan moet uiterlijk 1 oktober 2000 alle verantwoordelijkheden van de regering hebben overgenomen op het gebied van registratie en toekenning van IP-nummers en domeinnamen. Deze week nog zijn Clinton en Magaziner met plannen voor Internetbeleid van de komende jaren gekomen. Hierin is een kleinere rol voor de overheid weggelegd en moeten er veel initiatieven van consumenten en bedrijven komen, bijvoorbeeld wat betreft elektronische handel. Ook wordt er gesproken van Internet-ontwikkelingshulp voor arme – met name Afrikaanse – landen. David Beier vervult nu nog een adviserende rol voor vice-president Al Gore en houdt zich onder meer bezig met uiteenlopende zaken als gezondheid, telecommunicatie en economie. Het is nog niet duidelijk of hij deze taken zal kunnen blijven verrichten.