De linkse partijen willen van ministers Donner en Remkes weten wat de rol van de gemeentes is bij de mogelijke deal tussen de overheid en Microsoft. De politici willen ook weten of de juiste aanbestedingsprocedures wel zijn gevolgd. Vrijdag bleek uit de onthulde VNG-documenten dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afgelopen zomer Nederlandse gemeenten heeft benaderd om Justitie een volmacht te verlenen geheime besprekingen met Microsoft aan te gaan. De kamerleden Vendrik (GroenLinks), Gerkens (SP), Bakker (D66), en Van Dam (PvdA) willen meer duidelijkheid van Remkes en Donner over de exacte betrokkenheid van de gemeenten. De kamerleden vragen zich af of het waar is dat de VNG deelnemers heeft geworven onder zijn leden. De parlementariërs willen verder weten of er voor de opdracht goedkopere alternatieven zijn en of er offertes zijn gevraagd aan andere aanbieders. Ook maken zij zich zorgen dat een grote order Microsoft steviger in het zadel helpt en de monopoliepositie niet doorbreekt. Zij menen dat de motie van Vendrik, die in 2002 unaniem door de Tweede Kamer werd gesteund, juist was bedoeld om de overheid minder afhankelijk te laten zijn van één leverancier.

Open-source

Volgens het SP-kamerlid Gerkens gaat het bij deze deal om meer dan geld alleen. "Ik ga liever niet in op details als welke desktop de meest geschikte is en welke de goedkoopste", betoogt Arda Gerkens. "Naast de vraag of iets goedkoper kan, gaat het mij nadrukkelijk om de wens van de Kamer om open-source te promoten." Na de onthulling op WebWereld haastte de VNG zich overigens om te benadrukken dat het mandaat geen volmacht is om contractuele verplichtingen aan te gaan. "Indien de Rijksoverheid een overheidsbrede raamovereenkomst met Microsoft afsluit, dan zijn daaraan voor gemeenten geen verplichtingen verbonden", aldus de VNG in een verklaring die na de publicatie op WebWereld werd vrijgegeven. De VNG zegt gemeenten `zo spoedig mogelijk' nader te zullen informeren over de inhoud en voorwaarden van de overheidsbrede raamovereenkomst.