Het uitvoerend orgaan van de EU, de Europese Commissie, heeft een speciaal project in het leven geroepen dat internet via het stopcontact moet bevorderen. Dit Opera-project (Open PLC European Research Alliance) is onderdeel van een omvangrijker Europees initiatief om breedband te promoten. Het totale budget voor het internetstopcontact-project bedraagt twintig miljoen euro, uitgesmeerd over vier jaar. De Europese Commissie draagt hieraan negen miljoen bij. Doel is om naast kabel en adsl een derde belangrijke breedbanddrager neer te zetten: het stopcontact. Nieuw is dit idee bepaald niet. In diverse landen zijn al uitgebreide proeven met deze vorm van breedband gedaan. Ook Nederland is niet onbekend met het fenomeen. In november 2001 startte Nuon een proef in Arnhem. Een klein jaar geleden besloot de energieleverancier echter de proeven te staken. De technologie zou te veel beperkingen kennen. Sindsdien zijn geïnteresseerden aangewezen op speciale apparatuur waarmee ze zelf een met het medium kunnen experimenteren. Op grote schaal is het echter nog nergens doorgedrongen. Eerste doel van de Europese Commissie is om te werken aan een uniforme standaard. Aan het project doen 36 Europese bedrijven en onderzoeksinstellingen mee. Nederland is echter niet vertegenwoordigd. Voor meer achtergrondinformatie over de technologie: zie het WebWereld-dossier over powerline communication.