Bij het ontwerp van de nieuwe versie hebben de programmeurs onder meer uitgebreid stilgestaan bij het verbeteren van het printmanagement. De nieuwe software, KDEPrint, ondersteunt nu diverse print-engines. Bovendien is het beheer van afdruktaken er ook een stuk duidelijker op geworden. Enkele andere veranderingen die doorgevoerd zijn, zijn bijvoorbeeld de betere ondersteuning van JavaScript en DHTML in de bijgevoegde webbrowser en bestandsbeheerder Konqueror. Daarnaast hebben de ontwerpers ook aan de multimediamogelijkheden gesleuteld. Nieuw is bijvoorbeeld de toepassing om een preview te horen van een geluidsfragment door er met de muis over heen te gaan. De in versie 3.0 van de K Desktop Environment doorgevoerde veranderingen moeten het gebruiksgemak van het systeem vergroten. Op die manier hoopt men de 'concurrentie' met Windows- en Appleomgevingen nog beter aan te kunnen gaan. Vaak wordt van Linux gezegd dat het besturingssysteem in vergelijking met een Apple- of Windowsmachine moeilijker onder de knie te krijgen is. Met de lancering van de nieuwe software richt het Project zich ook direct op het bedrijfsleven. De nieuwe software moet het aantrekkelijk maken voor bedrijven om de overstap naar een Linuxsysteem te maken. De nadruk wordt daarbij gelegd op het vergrote gebruiksgemak en de grote hoeveelheid beschikbare software.