De site heeft een snelle variant, met 30 voorgeselecteerde wetsvoorstellen. Het is voor de kiezer echter ook mogelijk om een persoonlijke kieswijzer samen te stellen, waarin tot 550 wetsvoorstellen opgenomen kunnen worden.

Per partij is te zien in hoeverre het stemgedrag van de partij overeenkomt met het stemgedrag van de kiezer. Verder is op de site een informatieknop geplaatst waar kiezers argumenten voor en tegen het wetsvoorstel kunnen lezen. Deze argumenten kunnen door de kiezers zelf worden ingevoerd aan de hand van een wiki-systeem.

Josta de Hoog, inititatiefnemer van de Nieuwekieswijzer, laat weten dat de reacties van mensen in de gaten gehouden worden. Maar ze heeft er vertrouwen in dat mensen die reacties invoeren mensen zijn die zich over het algemeen verdiept hebben in de materie.

Initiatiefnemers Josta de Hoog en Niels de Hoog hebben twee maanden fulltime aan de site gewerkt, om hem zo volledig mogelijk te kunnen maken. Eerder heeft Josta de Hoog onderzoek gedaan naar de relatie tussen media en democratie. Het idee voor de website ontstond tijdens dit onderzoek.

Eerder al begonnen zij de site politix.nl, die diende als voorloper van de Nieuwekieswijzer. "Politix is de eerste website in Nederland die het stemgedrag van politieke partijen bijhoudt. Ik verbaasde mij erover dat de informatie voorziening omtrent het stemgedrag van partijen totaal niet transparant was. Ik hoop dat met onze site politieke partijen afgerekend gaan worden op wat ze gedaan hebben, niet op wat ze beloven."