De klacht is ingediend door de Nederlandse Dagbladpers (NDP) en vier tijdschriftuitgevers, zo heeft het Nederlandse uitgeversverbond ( NUV) bekendgemaakt. De omroeporganisaties kunnen in de periode 2002 tot 2006 in totaal vele tientallen miljoenen euro's investeren in internetactiviteiten, aldus de uitgevers. Volgens de verordening van de Europese Commissie mogen landelijke overheden in principe ook internetactiviteiten steunen. De Nederlandse overheid geeft volgens de uitgevers echter niet of onvoldoende aan welke publieke taak dergelijke hoge investeringen rechtvaardigt. "De pers heeft haar investeringen in internetactiviteiten moeten stopzetten of aanzienlijk moeten reduceren. Hierdoor is sprake van marktverstoring", stellen de uitgevers. De klacht staat niet op zichzelf. Vorig jaar diende een aantal omroeporganisaties – waaronder de Holland Media Groep – al een klacht in bij de Europese Commissie. Ook hier werd gesproken over `excessieve overheidssteun' aan de publieke omroep in Nederland. De Commissie is nog steeds bezig met een voorbereidend onderzoek om te bepalen of zij een formele procedure tegen de Nederlandse Staat zou moeten starten.