De site onbezorgdkopieren.nl ging maandag officieel de lucht in. Via deze site wil Stichting de Thuiskopie vooral duidelijk maken dat dank zij haar activiteiten de consument rustig een kopie voor privé-gebruik kan maken. Wie naar de pagina surft, komt al dadelijk de kop tegen 'Thuiskopiëren mag'. De positieve insteek is duidelijk.

In de aanloop naar het recente Kamerdebat, waarin duidelijk werd dat er voorlopig geen thuiskopieheffingen worden ingevoerd op mp3-spelers en dvd-recorders met harde schijf, kwam de stichting fors onder vuur te liggen. Hoogste tijd dus voor een charmeoffensief.

De veranderingen lijken op het eerste gezicht vooral cosmetisch van aard. Van nieuwe informatie is geen sprake. Zo is onder het kopje 'Wie krijgt wat' nog steeds niet vermeld dat 20 procent van het heffingsbedrag onmiddellijk terugvloeit naar de bij het overleg aangesloten producenten.

Wel is deze informatie in enigszins cryptische vorm terug te vinden onder het kopje 'Betalingsplichtigen', waar te lezen valt: "Voor leden van de Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers (STOBI) gelden gereduceerde tarieven." Eerder bestond een officiële richtlijn om deze informatie niet te communiceren.

Opvallend is dat onder het kopje 'Nieuws' nog steeds wordt vermeld dat een heffing op mp3-spelers en dvd-recorders met harde schijf 'volgens planning begin 2006 wordt verwacht'. Onder meer deze stellige bewering kwam Stichting de Thuiskopie op forse kritiek te staan van Kamerlid Martijn van Dam (PvdA). Al eerder verklaarde Stichting de Thuiskopie in een e-mail aan Webwereld van mening te zijn dat de nieuwe heffingen, in tegenstelling tot de algemene opvatting, niet van de baan zijn.