De vernieuwde site werd eerder dit jaar gelanceerd en zou moeten voldoen aan de Rijkshuisstijl. Wie echter de pagina bekijkt in Google Chrome, Safari, Opera of Firefox op Mac en sommige Linux distributies ziet dat de stijl niet voldoet.

Webrichtlijnen

De website blijkt zich ook niet aan het actieplan "Nederland Open in Verbinding" van staatssecretaris Heemskerk te houden. Zo blijken diverse open standaarden niet correct te worden gebruikt en voldoet de site niet aan nieuwe webrichtlijnen.

Ook wijzen diverse mensen uit de open-sourcegemeenschap erop dat het ook nog niet gelukt is een content management systeem in te zetten dat is gebaseerd op open-sourcesoftware, al is dat niet verplicht.

Niet nieuw

Volgens het ministerie van Economische Zaken is er niets aan de hand en zijn de veranderingen in de lay-out vooral cosmetisch van aard. "Doelstelling was om met minimale middelen te voldoen aan de Rijkshuisstijl, niet om beter te voldoen aan de webrichtlijnen,"aldus een woordvoerder van EZ. "Reden hiervoor is dat de website naar alle waarschijnlijkheid dit jaar op zal gaan in rijksoverheid.nl."

Voor de bezoeker heeft EZ echter wel een compleet nieuwe site opgetuigd. Dat dit volgens het departement cosmetisch is doet dan de vraag rijzen of het wel noodzakelijk was, gezien de kosten van een dergelijke restyling. Helemaal omdat de site dus nog dit jaar zal ophouden te bestaan.

Rijkshuisstijl

Het ministerie ontkent de problemen met de Rijkshuisstijl op de site voor veel 'alternatieve' browsers. "De website is conform de richtlijnen voor de rijkshuisstijl ontworpen, de ontwerpen zijn geïmplementeerd voor Internet Explorer 6 en 7 en voor Firefox", stelt de woordvoerder dan ook. "In Safari en Chrome werkt de website functioneel, maar daar kan een afwijking in vormgeving zitten."

Dat laatste is pijnlijk, omdat er veel geld door de overheid is gestoken in juist de uniforme manier waarop de overheid zich presenteert. Bij het Ministerie van Algemene Zaken is daarvoor zelfs een projectteam actief. EZ stelt wel te willen voldoen, maar daar maar in eerste instantie cosmetisch op hebben ingezet omdat de site toch in de centrale overheidssite opgaat.

Geen open source

Dat het ministerie gebruik maakt van het gesloten Green Valley wordt niet ontkend, maar is geen probleem omdat er geen echt nieuwe website is geïntroduceerd. De nieuwe te bouwen website voor de Rijksoverheid zal straks wel met open-sourcetechnieken voldoen aan alle zelfopgelegde standaarden bezweert Economische Zaken.

De 'kwestie' heeft volgens een bron die anoniem wil blijven evenwel de nodige beroering veroorzaakt en er wordt op dit moment actief gekeken of de problemen toch niet te verhelpen zijn. "Ze snappen goed dat het niet voldoen aan eigen standaarden naar buiten toe heel slecht staat en de geloofwaardigheid aantast", stelt de persoon dan ook.

"EZ is wel nog met de leverancier in overleg over hoe nog een aantal quick wins behaald kunnen worden", verwoordt het ministerie dat.