Burgers, bedrijven en (lokale) overheden kunnen op nctb.nl antwoord krijgen op vragen als: wat doet de overheid om terrorisme te bestrijden of welke maatregelen zijn genomen? Ook gaat de site kort in op de vraag wat burgers zelf kunnen doen in het kader van terrorismebestrijding.

Verder wordt op de homepage het actuele dreigingniveau in Nederland weergegeven. Op dit moment is dat 'substantieel'.