Hiertoe heeft het bedrijf software ontwikkeld die via internet de boekhouding kan overnemen. Het boekhoudpakket, genaamd 7x24, zal echter niet alle taken kunnen automatiseren. De dienst is volgens de directeur meer bedoeld om het werk te vereenvoudigen. "Accountants zijn vaak veel tijd kwijt aan het simpelweg inboeken van kasbonnen, facturen en dagafschriften, terwijl dit nu automatisch kan. Met de nieuwe software kan de boekhouder bijvoorbeeld direct de fiscale aangifte maken", aldus de directeur. De software gebruikt verschillende technieken om de boekingen automatisch te kunnen verwerken. Zo wordt het rekeningnummer gebruikt als identificatienummer en is de software gekoppeld aan het bestand van de Kamer van Koophandel. Verder zijn voor de software speciale modules ontwikkeld, zoals een afschrijvingsmodule en een rekeningschema. Met dit rekeningschema, waarin bijvoorbeeld de indeling van de kosten-, verkoop- en inkooprekeningen zijn gedefinieerd, kunnen automatisch beleidsrapporten worden geproduceerd. De nieuwe software is vanaf 1 januari beschikbaar en kost voor één gebruiker honderd euro (exclusief btw) per jaar. Verder heeft de BedrijvenBank software ontwikkeld voor relatiebeheer, urenverantwoording en facturering.