Het team van wetenschappers van de North Carolina State University heeft al een geautomatiseerd schrijfsysteem ontwikkeld met de naam Author. Volgens hen is het al mogelijk dat Author zelfstandig sprookjes schrijft. In de toekomst zal de software in staat zijn om zonder tussenkomst van derden het nieuws te verslaan. Zo willen de onderzoekers ons laten geloven. Author was aanvankelijk ontwikkeld om kinderen te helpen die problemen hebben met schrijven, zo schrijft Ananova. De onderzoekers leggen uit dat Author op eigen houtje karakters en het plot in een verhaal kan veranderen. Het systeem zou in staat zijn om met de nodige aanpassingen nieuwsberichten, korte verhalen en filmscripts te schrijven. Author moet wel 'gevoed' worden met basisinformatie als het aantal personen en in welke volgorde de gebeurtenissen zich afspelen. Het is volgens de onderzoekers heel goed mogelijk dat dit soort software samengevoegd wordt met software die informatie uit tekst haalt. Of Author ook in staat zal zijn om zelfstandig nieuws te vergaren, is nog onbekend.