Het populaire systeem om bestanden tussen Unix-systemen uit te wisselen is voor het eerst volledig geënt op tcp/ip, waardoor het mogelijk wordt data via internet-verbindingen toegankelijk te maken. Eerder was vooral de performance een groot probleem.

Betere beveiliging

Hand in hand met de uitbreiding ontstaan ook de mogelijkheden om betere beveiliging toe te passen. Zo kan worden gewerkt met zogenaamde Access Control Lists of acl's, waardoor de rechten van gebruikers goed geregeld kunnen worden. In combinatie met ondersteuning voor Windows acl's betekent dat ook een betere uitwisseling met andere platformen. Eerder moest nog worden teruggevallen op het smb-protocol van Microsoft.

Ook zaken als locken van bestanden en encryptie zijn beter mogelijk, zodat de beveiliging er een stuk op vooruit gaat. Volgens het open-sourceontwikkelingslab, de makers van de implementatie, zijn hiermee de meeste klachten op het gebied van beveiliging en performance verholpen.