Dat vindt Arnoud Engelfriet van ICTRecht, die zegt “verbaasd” te zijn. “Je mag toch verwachten dat de overheid burgergegevens niet zomaar met willekeurige bedrijven deelt.”

De huidige wet laat te veel ruimte over voor gemeenten om gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) te delen met (online) winkeliers. De nieuwe wet, die nu voor internetconsultatie is opengesteld, lijkt in dat opzicht niet strenger.

Gemeenten delen privacygegevens

Engelfriet reageert hiermee op de antwoorden die staatssecretaris Ank Bijleveld heeft gegeven op vragen van het Tweede Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD). Volgens Hennis maken gemeenten zich op dit moment schuldig aan het verstrekken van dergelijke persoonsgegevens aan commerciële instellingen, terwijl de huidige wet GBA daar niet in voorziet.

"De verstrekking aan commerciële bedrijven en instellingen zonder een publiek of bijzonder maatschappelijk belang valt hiermee buiten het doel van de GBA", aldus Bijleveld.

Laakbaar

Engelfriet noemt het “laakbaar” dat persoonsgegevens uit het GBA worden gedeeld met partijen die daar geen recht op hebben. “Hoewel ik begrijp dat winkels behoefte hebben aan controle in verband met fraudebestrijding, dienen er hiervoor wel duidelijke regels te zijn. Toegang tot het GBA kan immers makkelijk worden misbruikt door malafide winkeliers.”

In antwoord op de vragen van Hennis zegt Bijleveld bezig te zijn met een nieuwe wet. Het wetsvoorstel is in aanloop naar behandeling in de Tweede Kamer vrijgegeven voor internetconsultatie.

Nieuwe wet niet beter

Engelfriet ziet geen verbetering. “Op het eerste gezicht lijkt die wet me niet strenger dan de huidige wet GBA, maar misschien zie ik wat over het hoofd. Het zou goed zijn als de minister nog een keer door de wetstekst heen kon om een extra beveiliging in te bouwen tegen dit soort afgiftes.”

De ict-jurist pleit voor strengere maatregelen om de privacy van burgers te garanderen. “Ik zou het een goed idee vinden als er een boete werd ingevoerd voor onterechte opvragingen of verstrekkingen uit de GBA. Daarmee wordt de drempel om de privacy van de burger te schenden iets hoger, zeker als de boete moet worden betaald aan die burger.”

Jeanine Hennis-Plasschaert zegt in een reactie de opmerkingen van Engelfriet "zeker mee te nemen" tijdens de behandeling van de wet in de Tweede Kamer.