Het is een stormachtige week in telecomland met het aannemen van verschillende belangrijke wetswijzigingen. Dat geldt zeker ook voor de kabelbedrijven. Moet de kabelmarkt nu wel of niet open?

OPTA heeft slappe knieën

Ook al zegt OPTA van niet, de Tweede Kamer zegt van wel. Tussen alle amendementen over netneutraliteit en cookies heeft het parlement namelijk ook een wijziging in de Mediawet (zie onderaan) aangenomen die kabelaars dwingt tot wederverkoop van hun analoge én digitale tv-pakket.

Indiener Martijn van Dam (PvdA): “Gezien de slappe knieën van de OPTA ben ik zo blij dat er ook een amendement in de Mediawet is aangenomen. Wettelijk gezien is nu niemand meer afhankelijk van of OPTA wel of niet wil reguleren, want de kabel moet nu gewoon open."

Mediawet geeft reguleringsruimte

Volgens Van Dam kan dit omdat Nederland in de Mediawet zaken kan regelen, die buiten de Europese Richtlijnen vallen. Het gaat om regulering van inhoudsdiensten, daar hebben lidstaten veel meer vrijheid om zelf zaken te regelen. Omroepnetwerken zijn een speciale categorie, vertelt de politicus.

“Je mag regels stellen over de distributie via omroepnetwerken. Als je kunt regelen wat kabelaars aan consumenten moeten aanbieden, kun je ook regels stellen over wat ze aan concurrenten moeten aanbieden, is mijn overtuiging. En de meerderheid van de Kamer denkt er dus net zo over."

“Hiermee moeten ze hun tv-aanbod beschikbaar stellen voor wederverkoop aan concurrenten. De enige discussie die dan nog gevoerd kan worden is over groothandelstarieven."

Blaffertje, geen bijtertje

Een ander amendement, dat het OPTA makkelijker moest maken om de kabelmarkt open te gooien, is nu nutteloos. Hierin staat namelijk als voorwaarde dat OPTA de kabelaars eerst als aanmerkelijk marktmacht moet zien. Maar dat 'weigert' OPTA nu ineens nadat het eerder overtuigd was, reageert Van Dam getergd.

“Het is een trieste ontknoping van steeds slapper wordende houding van OPTA. De marktsituatie is niet wezenlijk veranderd in een jaar. Dus de enige reden kan zijn dat OPTA het lef ontbeerd om hetzelfde besluit weer te nemen. Ik vind dat van een toezichthouder echt onbegrijpelijk. OPTA vindt al jaren dat deze markt niet goed functioneert, dan past het toch niet dat je bang bent dat het misschien niet langs Europa komt? Ze zijn de laatste jaren steeds meer een blaffertje geworden en geen bijtertje. Voor consumenten is dat slecht nieuws."

Tele2 voorzichtig blij

Tele2, beoogd nieuwkomer op de kabel, is erg blij met de wet. "Tele2 vindt het opmerkelijk dat OPTA in hetzelfde dossier vorig jaar nog wel wilde reguleren. De markt is in 1 jaar tijd echt niet veranderd. Iedereen kan zien dat er nog steeds geen keuzevrijheid is voor consumenten op de kabel. Gelukkig was er deze week in wel een meerderheid in het parlement voor die vrije keuze op de kabel en zij hebben dit ook vastgelegd in de Mediawet.. Hierin staat dat de kabelpartijen hun analoge pakket beschikbaar moeten stellen voor wederverkoop. Tele2 is dan ook nog steeds vol vertrouwen dat consumenten binnenkort keuze krijgen op de kabel," aldus het bedrijf in een verklaring.

Verhagen stapt naar Brussel

Het kabinet is echter minder blij. Verhagen had deze wetswijziging ontraden en vraagt zich naderhand hardop af of de wet wel juridisch houdbaar is.

“Ik heb sympathie voor de gedachte dat de consument keuzevrijheid moet hebben. Met dit amendement wordt echter afgeweken van voor mij zeer belangrijk uitgangspunt, dat ook in Europese regels verankerd is, namelijk dat een onafhankelijke toezichthouder moet beslissen over de regulering van de mededinging op markten, met alle waarborgen die daar bij horen", schrijft Verhagen aan de Kamer.

Hij zal de kwestie dan ook in Brussel aankaarten bij de Europese Commissie “in het bijzonder ten aanzien van de juridische houdbaarheid van dit onderdeel van het wetsvoorstel."

Wijziging Mediawet voor open kabel