Verder worden boetes voor overtreding van de SMS-Gedragscode verhoogd van 20.000 naar 100.000 euro. Daarnaast komt er een 'loket' dat internet, dagbladen, televisie en radio gaat monitoren op misleidende reclames. Dat maken de deelnemers aan de Stichting SMS-Gedragscode (operators, sms-dienstverleners, contentpartijen) en het ministerie van Economische Zaken bekend.

Naast een aangescherpte gedragscode vanuit de sector zelf kondigt staatssecretaris Heemskerk ook wetgeving aan. Met deze wetgeving in de hand kunnen operators weigeren nog langer geld af te schrijven van iemands rekening voor aanbieders die de gedragscode niet naleven. Ook moeten betwiste betalingen voor sms-diensten kunnen worden opgeschort.

De Consumentenbond en Stichting Mijn Kind Online zijn recent in het geweer gekomen tegen ongevraagde betaalde sms-berichten. Te vaak worden consumenten opgezadeld met torenhoge kosten van een sms-dienst waar ze niet om gevraagd hebben en waar ze moeilijk vanaf komen. Daarbij spelen operators een kwalijke rol, door het geld van die aanbieders te incasseren. De Consumentenbond is naar de rechter gestapt om de faciliterende rol van de operators aan te pakken.

STOP of UIT

De nieuwe SMS-Gedragscode verplicht aanbieders het abonnement en het tarief duidelijk te vermelden aan het begin van een sms-bericht. Deze verscherping gaat op 1 maart in. Ook kunnen abonnees zich afmelden door 'STOP' of 'UIT' te sms-en naar de aanbieder van de sms-dienst.

Aanbieders die zich niet houden aan de gedragscode komen op een zwarte lijst. Operators mogen dan geen gelden meer innnen voor bedrijven die op die lijst staan.

Voorlichting voor kinderen

De Stichting SMS-Gedragscode laat weten dat er ook gewerkt wordt aan een aanpassing van de reclamecode voor sms-diensten. Daarnaast belooft de sector meer te doen aan voorlichting voor kinderen over het gebruik van sms.

Volgens cijfers van de Stichting SMS-Gedragscode gaan er per maand ongeveer 12 miljoen betaalde sms-berichten rond. In het afgelopen jaar zou de sector gemiddeld 4 à 5 keer per week hebben opgetreden tegen overtreders van de SMS-Gedragscode.