De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wet die het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) meer stootkracht geeft. De organisatie die in het leven is geroepen ter controle van auteursrechtenorganisaties zoals Buma en de Stichting Thuiskopie moet vanaf 1 juli 2013 eenzijdig instemmen met tarieven, beheerkosten en nevenfuncties en salarissen van bestuurders.

'Groeiend economisch belang'

In het geval van slecht bestuur mag het College een last onder dwangsom en een bestuurlijke boete opleggen. Deze boetes kunnen maximaal 5 procent van de jaarlijkse incasso omvatten. Een onafhankelijke Geschillencommissie auteursrecht gaat vanaf juli over de klachten en tariefgeschillen van bedrijven die bezwaar aantekenen tegen de hoogte van hun rekening.

De aangenomen wet is ingediend door staatssecretaris Teven van Veiligheid en Justitie. “Het groeiende economische belang van de sector rechtvaardigt een veel sterker onafhankelijk toezicht op de activiteiten van deze instanties", aldus Teeven bij de bekendmaking van de wet.

Meer organisaties onder de loep

Het CvTA controleert op dit moment vijf collectieve beheersorganisaties. Dat zijn naast de vereniging Buma en de Stichting Thuiskopie ook Leenrecht (incasso van verschuldigde bedragen aan bibliotheken), de Stichting Exploitatie Naburige Rechten (Sena, voor uitvoerend werk) en Reprorecht, dat zich ontfermt over reproductie van beschermde geschriften in de publieke sector en het bedrijfsleven.

Daar komt in het vervolg ook het toezicht bij op organisaties die op vrijwillige basis gelden innen of verdelen, zoals Videma en de Stichting Naburige Rechtenorganisaties voor Musici en Acteurs (Norma). Al deze partijen kunnen aan de hand van de nieuwe toezichtswet meer controle van het College verwachten.