Nieuwsgroepen vormen nog altijd een makkelijke dekmantel en hulpmiddel voor pedofielen om kinderporno uit te wisselen. De Internet Watch Foundation (IWF) stelt nu een lijst samen van nieuwsgroepen waar eerder kinderporno in voorkwam, en van groepen waarvan vermoed wordt dat er kinderporno wordt uitgewisseld. Tussen de duizenden nieuwsgroepen op internet kunnen pedofielen makkelijk onopvallend foto's en andere informatie over kinderporno uitwisselen. Daar moet een eind aan komen, vindt de IWF, na de incidenten in Engeland van de twee verdwenen 10-jarige meisjes en de ouders die hun eigen kinderen via internet verhandelden. Al bestaat het idee om nieuwsgroepen te screenen al sinds februari dit jaar. De Engelse wet ter Bescherming van Kinderen uit 1978 stelt dat het verboden is om kinderporno te bezitten, te verspreiden, te maken en om ermee te adverteren. In 1994 is daar een aanvulling op gemaakt die ook digitale afbeeldingen met kinderporno verbiedt, aldus VNUNet.

Boete

De Internet Watch Foundation hoopt dat de lijst met verboden nieuwsgroepen zo'n succes wordt, dat internetproviders in de toekomst zelfs beboet kunnen worden als zij toch toegang bieden tot een verboden nieuwsgroep. De IWF heeft echter nog wel een probleem. Voor het opstellen van de zwarte lijst worden de nieuwsgroepen beoordeeld op zoektermen die zijn bedacht door `buitenstaanders' (niet-pedofielen) terwijl de IWF verwacht dat in die kringen juist veel jargon gebruikt wordt waardoor veel `verkeerde' nieuwsgroepen onopgemerkt blijven.

Beleid

De regels in Engeland verschillen nogal met de regels in Nederland. Hier bepalen de providers zelf het beleid ten opzichte van kinderporno en nieuwsgroepen. "In de praktijk betekent dat vaak dat een provider door een gebruiker wordt gewezen op een nieuwsgroep waarin kinderporno voorkomt", aldus Lucia van der Grift van het Meldpunt Kinderporno. "Daarna kan worden besloten om de nieuwsgroep niet meer door te geven." "Maar als je als provider bepaalde nieuwsgroepen niet meer doorgeeft, verhuist het probleem zich", zegt Van der Grift. "Dan gaan ze bijvoorbeeld gewoon naar een nieuwsgroep over auto's." Toch denkt ze dat het filteren van de nieuwsgroepen een gunstig effect heeft. "De kinderporno wordt daardoor toch minder toegankelijk voor het grote publiek."