<p/>Dit nieuwe keurmerk komt in de plaats van het huidige, dat niet meer voldoet en een sluimerend bestaan leidt. Voor de consument moeten de door de verschillende providers aangeboden diensten zeer transparant zijn en eenvoudig met elkaar kunnen worden vergeleken, zo zegt NLIP-directeur Hans Leemans.

De NLIP is in gesprek met diverse gebruikersgroepen (onder meer COAX, WIGG en [email protected]) om te horen wat de consument belangrijk vindt bij een provider. Hierbij zal onderscheid worden gemaakt tussen onder meer hostingproviders, aanbieders van ADSL, kabel en ISDN.

Ook zullen organisaties als de Registratiekamer en de Consumentenbond zich buigen over het nieuwe keurmerk, zo zegt Leemans in een gesprek met WebWereld. Als duidelijk is wat de consument van providers verwacht, moeten de ISP's hierna zelf concreet aangeven aan welke eisen hun diensten voldoen.

Hierbij gaat het om zaken als beveiliging, de maximale hoeveelheid dataverkeer per maand, de grootte van de mailbox en de kwaliteit van de internetverbinding. "Wij komen dus niet zelf met abstracte eisen waaraan de ISP's moeten voldoen. De consument bepaalt wat belangrijk is en de ISP vult dat zelf in", zo zegt Leemans die het een 'ISO-achtig traject' noemt.

Uiteraard zal er door een onafhankelijke instelling – Leemans denkt aan een universiteit – regelmatig worden gecontroleerd of de providers wel voldoen aan hun eigen ingevulde gegevens. Als dat niet het geval is, lopen ze het risico het NLIP-keurmerk te verliezen. De geschillencommissie blijft overigens gewoon bestaan. <b>Oude keurmerk: verouderd</b><br/>

Het oude keurmerk werd twee jaar geleden ingevoerd, maar dat voldoet volgens Leemans niet meer. "De markt werd destijds beheerst door dial-up providers, dus waren de specificaties gericht op inbelfaciliteiten, zoals binnen hoeveel pogingen een verbinding moest ontstaan." Aan aanbieders van kabel en ADSL worden hele andere eisen gesteld.

Een extern bureau verwerkt de komende maanden de input van de gebruikersgroepen en organisaties. In oktober tijdens de Algemene Ledenvergadering zal er gestemd worden over het nieuwe keurmerk. Leemans verwacht dat de meeste ISP's ermee zullen instemmen. De eerste maanden hierna zal het keurmerk facultatief zijn om vanaf 2002 verplicht te worden.