"De NLIP heeft met verbazing kennis genomen van de prijsverhoging voor Mxstream die KPN per 1 februari wenst door te voeren", zo schrijft de Branchevereniging Nederlandse Internet Providers vrijdag in een persbericht. Hiermee volgt de NLIP onder meer de Consumentenbond en de HCC, die al eerder ageerden tegen de aankondigde prijsverhogingen. De NLIP vindt de prijsverhoging naar eigen zeggen op langere termijn reëel, maar maakt zich `ernstige zorgen' over de wijze waarop KPN destijds zijn introductieprijzen heeft bepaald. "Per saldo heeft KPN daarmee waarschijnlijk de eerlijke mededinging op de markt voor internettoegang ondergraven", zo schrijft de NLIP. Gebruikers die via KPN Mxstream internetten worden door de prijsverhoging gedupeerd, meent de branchevereniging. Dit zou ook in het nadeel zijn van de internetproviders. "Zij kunnen immers klanten verliezen wanneer deze klanten het nieuwe tarief niet langer aantrekkelijk vinden." De NLIP wijst erop dat KPN verantwoordelijk is voor de prijsverhoging, en dus ook voor het leed dat consumenten en providers door deze `overval op korte termijn' lijden.

Noodzakelijk

Voor de lange termijn acht de NLIP een verhoging wel degelijk noodzakelijk. Uit een voorlopig eigen onderzoek van NLIP zou zijn gebleken dat KPN bij de introductie van Mxstream waarschijnlijk een te laag tarief heeft gehanteerd. Eerder kwam telecomwaakhond OPTA met eenzelfde conclusie. De te lage introductieprijs is volgens de belangenclub in ieder geval in strijd met de Mededingingswet. "Een te lage prijs betekent dat andere aanbieders geen gezonde marge op hun vergelijkbare ADSL-producten kunnen behalen of zichzelf – door hogere tarieven - uit de markt prijzen. Providers kunnen dan geen eerlijke keuze maken om de toegang tot hun diensten via andere aanbieders dan KPN in te kopen."

Uiteindelijk lagere prijzen

Op grond van de Telecommunicatiewet moet KPN dezelfde prijs voor de toegang tot de aansluitlijn berekenen aan zijn eigen Mxstream-onderdeel als aan alternatieve aanbieders zoals BBned of BaByXL. NLIP betwijfelt of dit daadwerkelijk, en op de juiste wijze is gebeurd. De huidige verhoging zal naar de verwachting van de NLIP waarschijnlijk wel bijdragen aan eerlijke concurrentie op de markt voor internettoegang via ADSL. Verder verwacht de branchevereniging dat deze concurrentie op langere termijn ook tot lagere prijzen zal leiden.