Het onderzoek is gericht op het contact dat de twee bedrijven met elkaar hebben gehad op 6 juli, de dag dat de veiling begon. De bedrijven bevestigen dat zij elkaar gesproken hebben, maar geven verschillende verklaringen over de aard van die gesprekken. Volgens Telfort heeft Versatel tijdens het gesprek aangeboden zich uit de veiling terug te trekken, in ruil voor toegang tot haar netwerk. De dochteronderneming van British Telecom uitte die beschuldiging woensdag tijdens de door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gehouden hoorzitting over de veiling. Versatel ontkent het aanbod en stelt dat slechts een 'normaal zakelijk gesprek' gevoerd is. Afgezien van de inhoud van het gesprek, is het feit alleen al dat de twee contact hebben gehad door het parlement met verontwaardiging ontvangen. Volgens de veilingvoorschriften was het hebben van contact overigens wel toegestaan. Het maken van afspraken die de loop van de veiling zouden kunnen beïnvloeden was echter verboden. De veiling kwam op 24 juli ten einde nadat Versatel zich uit de veiling terugtrok wegens, naar eigen zeggen, een dreigbrief van Telfort. Na het uitstappen van Versatel waren er nog slechts vijf partijen over voor vijf frequenties, waardoor verder bieden overbodig was. De opbrengst voor de Nederlandse overheid bleef steken op 5,9 miljard gulden. Naast het onderzoek van de NMa wil de Tweede Kamer zelf nog een extern onderzoek naar het verloop van de veiling laten uitvoeren. In het parlement heerst onvrede over de opbrengst van de veiling. Met 5,9 miljard gulden viel deze fors lager uit dan verwacht. Ook per hoofd van de bevolking bleef het betaalde bedrag ruimschoots onder de opbrengst van de veiling in Groot-Brittanië of Duitsland.