In reactie op de winterperikelen op het spoor besloot minister Schultz van infrastructuur dat niet langer Prorail, maar de NS reisinformatie gaat leveren. Dat zou de dienstverlening aan klanten moeten verbeteren. Maar om dat te mogen doen, moet er wel eerst toestemming zijn van de NMa.

Vragen

Het plan was dat het personeel van de afdeling Reisinformatie van Prorail per 1 juli zou overgaan naar de NS. Maar dat gaat niet nu dus door. “De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft aangegeven dat zij meer tijd nodig heeft om een besluit te nemen", schrijven schrijven directeur Paul Dirix van ProRail Operatie en Wim Fabries, directeur Vervoer van NS, in een brief aan alle medewerkers Reisinformatie. “NS en ProRail vinden het erg vervelend voor de betrokken medewerkers dat dit zo kort voor de geplande overgang duidelijk is geworden."

“De NMa heeft inderdaad nog een aantal vragen en daarom duurt het langer", zegt Eric Trinthamer, voorlichter bij de NS, tegen Webwereld. Voor hem is het een goed teken dat de NMa zorgvuldig is. Hij benadrukt dat het personeel nu gewoon onder de huidige arbeidsvoorwaarden bij Prorail blijven werken en dat er geen arbeidsonzekerheid is.

Volgens Trinthamer wordt nu gewerkt om per medio september de afdeling Reisinformatie over te nemen.

Kritiek

Maar is de toestemming nog geen gelopen koers. Er blijkt nogal wat weerstand te zijn tegen de overgang. Zo heeft de Voor Beter OV zich in een brief verzet tegen de overgang, omdat hierdoor de NS een monopolie krijgt terwijl er ook andere treinbedrijven zijn.

“Wij zijn uiteraard blij dat de NMa vooralsnog geen toestemming voor de marktconcentratie geeft. Reisinformatie is van wezenlijk belang voor de reiziger, en moet dus pico bello in orde zijn", zegt voorman Rikus Spithorst tegen Webwereld. “Daarnaast is het raar, als een spoorwegmaatschappij ook de reisinformatie voor zijn concurrenten zou gaan verzorgen. Zonder heel goede afspraken over eerlijke kostenberekening is de markt verstoord. Daarom hebben wij onze zorgen aan de NMa kenbaar gemaakt."

openOV

Ook Stefan de Konink van openOV zegt ze hun bezorgdheid hebben geuit tegenover de NMa. “Momenteel heeft de NS in haar eigen applicatie meer reisinformatie zitten dan ze via haar API publiceren. Stel dat de logistieke informatie (nu bij Prorail) ook eerder in haar eigen applicatie terechtkomt dan in de markt. Dan heeft de NS een enorm voordeel op marktpartijen gekregen", legt de Konink uit. “Verschuiven we alle reisinformatie echter 100% de andere kant op, waar de NS ook een afnemer wordt van omroep berichten, is alle informatie beschikbaar zonder dat er een belang is bepaalde informatie achter te houden 'voor eigen gebruik'."

Voor de NS is dat allemaal niet het doel van het bedrijf, maar moet vooral de reisinformatie worden verbeterd. Door dit nu weg te halen bij Prorail kan bij verstoringen alles rond de reiziger door de NS worden afgewikkeld, terwijl de spoorbeheerder Prorail zich concentreert op het draaiend houden van het spoor.