Tegen het einde van ieder jaar consulteert de NMa de Nederlandse industrie op zoek naar pijnpunten op het gebied van mededinging. Sinds drie jaar reageren diverse partijen uit de ICT-sector met het verzoek toch eens te kijken. Dit jaar waren er 43 brieven.

Eerder deze maand vroeg de Tweede Kamer nog om een NMa-onderzoek naar de koppeling van besturingssystemen met nieuwe computers. In praktijk blijkt het lastig om een PC te kopen zonder besturingsysteem. In november stelde de Socialistische Partij al kamervragen over de koppelverkoop.

Geen aandacht

Naar nu blijkt, zal van een onderzoek naar de markt weinig terecht komen. In diverse brieven schrijft de organisatie als conclusie: "De NMa benoemt de ICT-sector - gelet op andere prioriteiten - niet langer als prioritair aandachtsveld."

Volgens de NMa zijn er niet in alle gevallen mogelijkheden om in te grijpen. "Er zijn op dit moment bijvoorbeeld onvoldoende concrete aanwijzingen dat Microsoft leveranciers van computers en notebooks dwingt of onder druk zet om Windows te installeren", betoogt de organisatie als voorbeeld.

Woedende reacties

"Het enige wat wij gevraagd hebben is eens de markt te onderzoeken. Nu wekt de organisatie de indruk dat wij gevraagd hebben Microsoft aan te pakken en te vierendelen", zegt Arjen Kamphuis, voorzitter van de werkgroep open standaarden en open source bij Internet Society Nederland. "We hebben het over een markt die vier keer zo groot is als de hele jaarlijkse opbrengst van de NMa. Mij maak je dan niet wijs dat je niet een paar mensen vrij kunt maken voor een paar maanden om te kijken wat er nou aan de hand is."

Kamphuis verbaast zich over het voorbeeld uit de brief en wijst erop dat de NMa in een gesprek naar aanleiding van de vorige consultatie zelfs met een hardwareleverancier heeft gesproken die heeft gezegd wel onder druk te zijn gezet.

"Naar mijn mening heeft de NMa zich door de herhaalde weigering de softwaremarkt in Nederland te onderzoeken definitief buiten spel gezet", schriift Jan Stedehouder, die zich richt op elearning, in een reactie op zijn blog. "Immers, onder het wegziend oog van de NMa worden nu generaties kinderen, leerlingen, docenten, computergebruikers en ICT professionals opgeleid die geen enkel idee hebben wat met open standaarden en open source software wordt bedoeld."

Tegen kabinetsbeleid in

Staatssecretaris Heemskerk verzocht de NMa al eerder de Nederlandse softwaremarkt te onderzoeken. Zo'n studie is ook onderdeel van het Actieplan Open Standaarden en Open Source. In het debat van 12 december beloofde de bewindvoerder hier nogmaals op aan te dringen.

Michiel Leenaars, manager strategie van stichting NLnet, reageert teleurgesteld. NLnet is een not-for-profit-organisatie die projecten financiert rond open standaarden en open source. "Het is ironisch dat de Tweede Kamer een half decennium geleden de overheid unaniem vraagt om een verstoorde marktwerking in deze specifieke sector aan te pakken, en dat terwijl de overheid haar deel nu met het actieplan Heemskerk eindelijk gaat oppakken de NMa haar deel van het probleem maar weer een jaar vooruitschuift. En dat terwijl er veel signalen uit de markt zijn gekomen."