KPN neemt in een rap tempo onderdelen van Reggeborgh over, de investeringsmaatschappij die glasvezelbelangen heeft door heel Nederland. Reggeborgh is bekend van twee grote glasvezelaanbieders, Reggefiber voor de consumentenmarkt en Eurofiber voor de zakelijke markt. KPN had sinds 2008 een belang van 41 procent in Reggefiber, maar wil dat belang vergroten.

Daarnaast besloot KPN in november van het vorige jaar dat het onderdelen uit zowel Reggeborgh als Reggefiber wil overnemen. Het gaat daarbij over de dienstverleners die onder de paraplu van beide glasvezelkabelaars vielen. Daardoor zal in de samenwerking tussen KPN en Reggeborgh/Reggefiber de rolverdeling duidelijker moeten worden. KPN levert de diensten over het glasvezelnetwerk en Reggefiber, de eigenaar van dat netwerk, verzorgt de verdere uitrol van de glasvezel.

NMa geeft groen licht voor drie overnames

Voor de overname van de dienstenactiviteiten van de drie onderdelen van Reggefiber geeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit nu groen licht. Het gaat om Glashart Media, Lijbrandt en Reggefiber Wholesale. NMa is van mening dat de gedeeltelijke zeggenschap van KPN via zijn deelname aan moedermaatschappij Reggefiber wel kan worden omgezet naar volledige zeggenschap omdat daardoor weinig verandert aan de structuur van de markt.

“Reggefiber Wholesale biedt, net als KPN, lage kwaliteit wholesale breedbandtoegang (LKWBT) aan", schrijft de NMa. “Dit doet Reggefiber alleen als KPN om technische redenen geen LKWBT kan leveren. Aangezien Reggefiber niet met deze dienst concurreert met KPN, kan de NMa akkoord gaan met deze overname. Ook bij de overname van Glashart, die omroepsignalen bundelt en doorgeeft, ziet de NMa geen concurrentieproblemen ontstaan omdat er voldoende alternatieven zijn."

Gevaar voor concurrentie

De problemen op het gebied van concurrentie ziet NMa wel bij de overname van de vier onderdelen van Reggeborgh. De NMa vindt dat KPN door die overname een te sterke positie krijgt in sommige regio's waar KPN al actief is. “Daardoor kan de keuze voor consumenten voor televisie, internet en vaste telefonie beperkt worden", vindt de NMa.

KPN heeft aangekondigd nu een vergunning aan te vragen voor de overname. Daardoor wordt een procedure gestart waarbij de NMa uitvoerig moet rapporteren welke bezwaren er aan een overname kleven. KPN heeft de mogelijkheid daartegen in beroep te gaan. De NMa vermeldt dat de telecomtoezichthouder OPTA de bezwaren tegen de overname deelt.