De NGN diende eind oktober vorig jaar een klacht in bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) over het toen nieuwe licentiebeleid van Microsoft. De gebruikersgroep zegt in een persverklaring bijzonder teleurgesteld te zijn in de wijze waarop de NMa de klacht heeft afgehandeld. Na ruim zes maanden kwam de NMa tot de volgende conclusie: "De NMa lijkt in beginsel niet de eerste aangewezen instantie te zijn om de vermeende gedraging te onderzoeken." De NGN heeft tussentijds gevraagd hoe het er met de klacht voorstond. Toen de NMa half mei nog niets kon melden, vroeg de NGN om een uitspraak. Het resultaat was voor de gebruikersgroep ronduit teleurstellend. `Stomverbaasd' is de NGN dat deze doorverwijzing ruim zes maanden op zich heeft laten wachten. Op 31 juli stopt de door Microsoft gehanteerde overgangsregeling. "De regeling houdt in dat bedrijven en organisaties veel duurder uit zijn met dit nieuwe licentie-beleid van Microsoft", aldus betoogt de NMa al geruime tijd. De NMa heeft de NGN doorverwezen naar de Europese Commissie omdat de `vermeende' overtreding zich in meerdere landen van de Europese Unie voordoet. De NGN bekijkt nog of ze dit daadwerkelijk zal doen. Microsoft stapte per 1 oktober 2001 over van een model van het verkopen van upgrades naar een abonnementsmodel, waarbij tegen een vast bedrag per jaar over de laatste versie van de software kan worden beschikt. De zogenoemde 'upgrade' voor bestaande gebruikers tegen een gereduceerd tarief kwam daarmee te vervallen. De NGN berekende dat de nieuwe regeling in de meeste gevallen duurder zal uitvallen dan de oude situatie.