Het NOiV (Nederland Open in Verbinding) wil niet alleen overheden op de vingers tikken voor slechte aanbestedingen, maar nu ook de loftrompet steken voor goede aanbestedingen. Formeel zijn overheden verplicht open standaarden te kiezen en open source gelijke kansen te geven en dit op een correcte manier aan te besteden. Het NOiV wil dit aanmoedigen met de 'aanbesteding van de maand'.

'Constructief'

"We willen niet alleen kritiek leveren op overheden. Dat wordt niet altijd als constructief ervaren", vertelt juridisch adviseur Walter van Holst. Vandaar de keuze voor een 'aanmoedigingsprijs'. Behalve een vermelding op de NOiV-site en positieve aandacht wint het beste overheidsorgaan niets.

"Wij houden daarvoor zelf de aanbestedingskalender in de gaten. Dat is onderdeel van mijn rol bij het NOiV", legt Van Holst uit. Aan het einde van dit jaar worden de diverse winnaars op een rijtje gezet en volgt een verkiezing. Het NOiV moet de opzet daarvan, waaronder de samenstelling van een jury, nog bepalen. "Ik wil daar ook de leveranciers bij betrekken."

Open standaard noemen

Het winnende overheidsorgaan moet in de aanbestedingaantonen 'het te begrijpen', dus open source een gelijke kans geven en open standaarden eisen. In de winnende aanbesteding van februari is dat zelfs als eis gesteld, legt Van Holst uit. "Daar zijn open standaarden keihard verplicht gesteld." Het gaat om een aanbesteding van het ministerie van Algemene Zaken voor een gebruikersonderzoek (PDF) naar websites en webapplicaties van de Rijksoverheid.

"De belangrijkste reden waarom ik de aanbesteding van AZ beter vind dan veel andere aanbestedingen waarin om open standaarden wordt gevraagd, is dat AZ een open standaard, in dit geval de Webrichtlijnen, zelf geïdentificeerd heeft en als concrete eis benoemd heeft." De Webrichtlijnen omvatten onder meer de toegankelijkheid van websites voor mensen met een handicap.

Niet aan leverancier overlaten

"In veel aanbestedingen wordt aan leveranciers overgelaten om te identificeren welke open standaarden relevant zijn voor de aanbesteding", legt Van Holst uit. "Wat ook veel voorkomt is dat aan leveranciers om een 'visie' gevraagd wordt op open source en/of open standaarden."

De NOiV-adviseur vertelt dat zijn belangrijkste criterium is dat een overheid in de aanbesteding blijk geeft van een eigen kijk op open standaarden en open source. "En dat die daar ook nog eens concrete consequenties aan verbindt in een aanbesteding."

In januari geen

Het streven is elke maand een aanbesteding uit te kiezen. Dat is volgens Van Holst geen enorme opgaaf. "De eerlijkheid gebiedt me wel te zeggen dat ik er in januari geen heb kunnen vinden. In die maand was er niet eentje waar ik dat extra warme gevoel bij kreeg. Maar voor maart heb ik al een kandidaat op het oog."

Hij stelt dat er in Nederland per week 5 à 10 ict-gerelateerde aanbestedingen worden gedaan. Dat is inclusief kopieer- print- en scanapparatuur. Het NOiV richt zich meer op de systemen die dicht tegen de bedrijfsvoering aanzitten, licht de juridisch adviseur toe. Eenderde tot de helft van de aanbestedingen valt volgens hem onder dat criterium.

Nominaties

De NOiV-adviseur roept ook op om nominaties aan te dragen. "Als overheden een aanbesteding hebben die ze zelf een mooi voorbeeld vinden." De aanbesteding moet wel geopenbaard zijn in de 'nominatiemaand' om in aanmerking te kunnen komen.