De Handreiking open documentstandaarden voor overheden moet overheidsorganisaties bijstaan om te voldoen aan de eis van de Nederlandse overheid open standaarden te gebruiken. ODF (Open Document Format), PDF/A en sinds kort ook PDF 1.7 zijn de norm.

In het NOiV-document wordt de geschiktheid van de drie formaten behandeld, waarbij PDF vaker de voorkeur geniet dan ODF. Overigens is de Handreiking zelf gepubliceerd in het PDF 1.3-formaat.