De marktplaats is bedoeld om overheden kennis te laten opdoen over hergebruik van software. Voor die programmatuur is volgens NOiV al betaald en dus kunnen andere overheden besparen op de aanschaf of ontwikkeling van andere software voor hetzelfde uitvoeringsdoel.

De digitale ontmoetingsplaats moet overheden niet alleen een software-reservoir bieden, maar ook helpen bij de verdere doorontwikkeling van software en het beheer ervan. Daarnaast moet er op de portal een aantal best practises komen. NOiV heeft tevens een wiki ontwikkeld waarin het de werking van de marktplaats uitlegt.

Dienst is in opbouw

Volgens NOiV past hergebruik van software binnen het actieplan NOiV, dat overheidsgebruik van open source en open standaarden moet bevorderen. De dienst is nog wel in opbouw. "Gaandeweg zal de vraag aan de orde zijn of NOiV Portal en NOiV Wiki de meest geëigende instrumenten zijn en of dat er betere alternatieven zijn", zegt de overheidsinstelling.

De marktplaats biedt ruimte aan overheden een advertentie te plaatsen voor de oplossing die zij aanbieden voor hergebruik. Daarvoor is een advertentiedocument te downloaden in Word-formaat (versie 97-2003) of ODF (Open Document Format).

Geïnteresseerden kunnen op de wiki reageren of direct opnemen met de contactpersoon van de adverteerder. Op verzoek kan NOiV hierin ondersteunen. De bedoeling is dat deelnemers vervolgens hun ervaringen over het hergebruik met elkaar delen.

Ook leveranciers

Overigens worden ook leveranciers uitgenodigd mee te doen door dienstverlening te ontwikkelen rondom specifiek hergebruik. "Nieuwe ideeën over alternatieve verdienmodellen, rondom het beheer van open gesteld maatwerk en innovatie die passen in het NOiV-beleid, zijn welkom", schrijft NOiV op de site.

Er staan inmiddels al een aantal cases op de marktplaats. Daarvan wordt nog onderzocht op welke manier deze het beste zijn te hergebruiken. Het contentmanagementsysteem Netwriter van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wordt al daardwerkelijk aangeboden voor hergebruik.

Ook offline

Ook offline wordt samenwerking tussen de verschillende overheden gezocht. Over het hergebruik van de op de marktplaats aangeboden softwarepakketten wordt een aantal bijeenkomsten en seminars gehouden.

Vijf jaar geleden lanceerde de ict-afdeling van de overheid ICTU, waaronder NOiV valt, ook al een soort uitwisseldienst. het Uitwisselplatform voor open source-software. Na de lancering werd het echter stil rond die dienst, die inmiddels niet meer bereikbaar is. Wel staat de url nog steeds geregistreerd bij SIDN op naam van ICTU.