Het marktaandeel van Nokia over het afgelopen jaar bedroeg 37 procent, zo claimt het Finse concern donderdag bij de presentatie van de resultaten over het vierde kwartaal. In 2000 had Nokia nog een marktaandeel van 32 procent. Nokia zag zijn verkoop van mobiele telefoons in 2001 met 9 procent stijgen tot 140 miljoen toestellen, terwijl de totale verkoop voor het eerst is gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Nokia gaat zelf op dit moment uit van een totale wereldwijde verkoop van 380 miljoen telefoons. Het bedrijf heeft zijn prognose het afgelopen jaar steeds verder verlaagd. Aanvankelijk rekende Nokia op een wereldwijde verkoop van 500 miljoen mobiele telefoons. Over het vierde kwartaal behaalde Nokia een nettowinst van 450 miljoen euro, een daling van 63 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De `pro forma' winst, exclusief afschrijvingen van goodwill en enkele eenmalige onderdelen, kwam uit op 1,15 miljard euro. Dat was 5 procent minder dan in 2000. Per aandeel bedroeg de pro forma winst 24 eurocent, aanzienlijk hoger dan analisten hadden verwacht. De kwartaalomzet daalde met 5 procent tot 8,79 miljard euro. Bij de netwerkdivisie daalde de omzet met 17 procent tot bijna 2 miljard euro. De omzet van de divisie die mobiele telefoons produceert bleef stabiel op 6,7 miljard euro. De operationele winst, eveneens op `pro forma' basis, daalde bij Nokia Networks met 38 procent tot 254 miljoen euro. Nokia Mobile Phones boekte een 2 procent hogere operationele winst van 1,48 miljard euro. Nokia waarschuwde voor een moeizaam eerste kwartaal, maar voorspelde wel een forse groei voor geheel 2002. In het eerste kwartaal rekent Nokia op een omzetdaling van 6 tot 10 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Voor heel 2002 verwacht het concern een omzetstijging van 10 tot 15 procent. Nokia denkt dat dit jaar wereldwijd 420 tot 440 miljoen mobiele telefoons worden verkocht.