Dat bleek tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer naar de OV-chipkaart woensdag, waarbij betrokken partijen alles behalve eensgezind bleken te zijn zodra het op betalen aankomt. Connexxion zegt zelfs niets meer in kaartuitgever Trans Link Systems(TLS) te willen investeren, omdat het vervoersbedrijf geen geld meer heeft.

Doorgaan zonder noodplan

Tijdens de zitting spraken vervoersbedrijven, TLS, bouwers van het systeem en onderzoekers over de stand van zaken. Duidelijk is inmiddels dat pas aan het einde van de zomer bekend wordt hoe een migratieplan eruit ziet als de gekraakte OV-chipkaart ook daadwerkelijk misbruikt wordt. Ook verschijnt later in de zomer een financiële rapportage, waarbij niet alleen verstookt geld maar ook toekomstige kosten worden belicht.

"Ondertussen is kennelijk al besloten om door te gaan met deze uitrol. Dat is toch anders dan de staatssecretaris (Huizinga, redactie) eerder in een brief aan de Kamer schreef", concludeert GroenLinks-kamerlid Wynand Duyvendak. "De kosten zijn niet bekend en toch wordt er al een route gekozen."

Zijn VVD-collega Paul de Krom wil toch eerst ook wel inzicht in de kosten hebben, voordat hij verder gaat en vraagt zich af wat de lancering verder nog in de weg staat. "Technisch niets", antwoordde de RET. Wel zijn het ontbrekende migratieplan en de kostenaspecten mogelijk showstoppers.

Security through obscurity

De Socialistische Partij had zoveel vragen voor Jeroen de Kok van TLS dat een gedeelte schriftelijk moet worden afgehandeld. Wel trok hij het boetekleed aan toen kamerlid Emile Roemer refereerde naar de Webwereld-onthulling dat een rapport uit 2004 al vernietigende conclusies bevatte. De Kok onderschreef de reactie van de financieel directeur dat ingaan op vragen "op korte termijn afbreuk zou kunnen doen aan de totale beveiliging van het systeem."

"Het klopt dat wij een systeem hebben gebouwd dat voor een deel berust op het geheimhouden van onderdelen van het systeem", erkent hij. "Inmiddels weten we dat niet de beste weg is." Later zou beveiligingsonderzoeker Wouter Teepe van de Radboud Universiteit dat nog resoneren door te stellen dat dit 'niet bijdraagt aan de beveiliging'.

Technisch of niet-technisch

Als het aan de vervoersbedrijven ligt wordt ondanks alle problemen snel overgestapt op het digitaal vervoersbewijs, omdat dit het zwartrijden van tien naar vier procent kan terugdringen. De RET onderbouwt dat verhaal door onder de aanwezigen pamfletten uit te delen met een beeltenis van een vol stadion in Bern dat dagelijks zwart rijdt tegen een aanval in een laboratorium.

Wat de Rotterdammers nu vooral parten speelt is dat er een niet-technische oplossing naast een technische oplossing draait en er nu nog meer zwart wordt gereisd. Zij willen dus een enkel systeem. Inno-V, dat eerder in opdracht van de OV-ambassadeur een rapport over de kaart schreef, verwijst naar Londen en pleit voor een duaal systeem om het vertrouwen te winnen. Over de techniek maakt onderzoeker Lutje-Schipholt zich niet druk: "Beveiliging gaat niet over een kaart, maar over een systeem."