Een grote stroomstoring legde op 7 juni het telefoonverkeer plat in de regio's Rotterdam, Den Haag en Breda doordat onder meer Tele2 werd getroffen. Die telecomprovider is onder meer verantwoordelijk voor de doorgeleiding van telefoontjes van burgers naar het landelijke politienummer 0900-8844. Die moeten dan via het netwerk van Tele2 bij de juiste politieregio terecht komen.

Alle backups liepen in de soep

Maar door de stroomstoring liep zowel de eerste backup als de tweede achtervang in de soep. De belangrijkste netwerklocatie van Tele2 in Rotterdam is redundant uitgevoerd, wat betekent dat er meerdere kabels op uit komen. Bij een kabelbreuk kan het verkeer dan over een andere kabel worden geleid. Maar die waren ook getroffen door de stroomstoring.Tele2 schakelde nog over naar de noodstroomvoorziening, maar dat mocht niet baten. Naar dat falen wordt door Tele2 zelf nog een onderzoek ingesteld, schrijft staatssecretaris Fred Teeven aan de Tweede Kamer.

Maar ondanks alle storingen zou een tweede achtervang het probleem moeten opvangen. De diverse politieregio's hebben een “buddyregio" als zo geheten “fallback"-oplossing. Een buddyregio is een andere politieregio die in het geval van een calamiteit het gespreksverkeer opvangt van de getroffen regio. In het geval van Rotterdam ging dat verkeer naar Utrecht. Maar de regio Haaglanden (Den Haag) en Hollands Midden (Gouda, Alphen aan den Rijn en Leiden) kwamen in de problemen.

Regio's hebben elkaar als buddy

Die twee regio's hebben elkaar als “buddy", maar waren tevens allebei getroffen door de stroomstoring omdat zij aan de netwerklocatie van Tele2 in Rotterdam hangen. Daardoor kwamen deze twee regio's zonder telefonieverbinding met het landleijke politienummer 0900-8844 te zitten.

Het incident is door de telecomprovider gemeld aan het Agentschap Telecom. Die brengt een dezer dagen een rapport uit, zegt Teeven. Hij spreekt wel van een “uitzonderlijke situatie".