NORMA, de organisatie voor naburige rechten van artiesten en musici, daagde de Staat eind 2007 al in een kort geding omdat Minister van Justitie Hirsch Ballin met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) de plannen voor thuiskopieheffing op harde schijven in de koelkast had gezet. De minister had hiertoe besloten vanwege aanhoudende boekhoudkundige chaos en getreuzel bij de organisatie die de heffingen moet verdelen, Stichting de Thuiskopie.

NORMA betoogde dat die AMvB van de Minister onrechtvaardig en zelfs onrechtmatig was. De Auteurswet stelt immers dat rechthebbenden gecompenseerd moeten worden voor kopieen van beschermde werken voor thuisgebruik, en maakt geen uitzondering voor bestuurlijke chaos bij de Stichting.

De wet moet prevaleren boven deze AMvB, die ook nog eens met 'ondeugdelijke gelegenheidargumenten is gemotiveerd', zo stelde advocaat voor NORMA, Christiaan Alberdingk Thijm, destijds.

Afgewezen

De voorzieningenrechter wees in januari echter de vorderingen van NORMA af en oordeelde dat het 'niet onredelijk' is dat de minister van Justitie voorlopig geen heffing wil op mp3-spelers en dvd-recorders. Er heerste immers nog verdeeldheid onder betrokken partijen over de thuiskopievergoeding voor harddisks en het maatschappelijk draagvlak ervoor brokkelde ook af, constateerde de rechtbank.

NORMA ging verbolgen in hoger beroep, omdat bij de belangenafweging in het kortgedingvonnis de belangen van de acteurs en artiesten totaal 'genegeerd' waren. Daarnaast begint de belangenorganisatie nu dus ook een bodemprocedure om een principiële uitspraak te krijgen over deze kwestie.

Onrechtmatig van Hirsch Ballin

"Het doel is een verklaring voor recht te krijgen, waarin wordt aangegeven dat het besluit van de minister een onrechtmatige daad is jegens de rechthebbenden bij NORMA", aldus Christiaan Alberdingk Thijm tegen ANP.

Alberdingk Thijm was donderdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.