Volgens de naburige rechtenorganisatie maken de kabelmaatschappijen al jaren inbreuk op de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars door zonder toestemming radio- en televisieprogramma's en films door te geven via de kabel. Omdat onderhandelingen met de kabelmaatschappijen en branchevereniging Vecai niets hebben opgeleverd, start Norma nu een bodemprocedure. Inzet is het verkrijgen van een vergoeding voor alle bij de organisatie aangesloten artiesten.

Directeur Rob van Esch van brancheorganisatie Vecai noemt de dagvaarding 'een verdrietige ontwikkeling'. "Met name omdat deze juridische kwestie iedereen heel veel geld gaat kosten, en het voor ons volstrekt onhelder is wat hier nou aan de hand is", aldus Van Esch tegenover Webwereld.

De Vecai is van mening dat de uitvoerende kunstenaars de rechten overdragen aan producenten, die vervolgens een vergoeding ontvangen van de omroepen. Het is volgens Van Esch aan de omroepen om de vergoedingen netjes te regelen.

Volgens Van Esch is het in dit geval 'evident' dat de rechten niet bij Norma, maar bij de producenten liggen. "De directeur van de Norma heeft dat nota bene zelf gezegd", aldus Van Esch. De Vecai-directeur verwijst naar een artikel van Norma-directeur Wisso Wissing in het bulletin Norma Nieuws van oktober 2005.

Niet billijk

Wissing zegt daarin dat 'vrijwel alle acteurs' contracten tekenen met televisieproducenten, waarin de vergoeding voor 'alle mogelijke exploitatievormen van hun prestaties tegen betaling van één bedrag worden afgekocht'. In hetzelfde artikel voegt hij toe: "In de wet staat dat zo gauw een acteur voor een draaiende camera staat, de producent alle rechten heeft, zelfs al is er helemaal geen contract getekend". Strekking van het artikel van Wissing was dat het eenmalige bedrag dat acteurs ontvangen 'niet billijk' is.

Vecai-directeur Van Esch benadrukt dat zijn organisatie er voorstander van is dat 'mensen die recht hebben op centen dat geld ook krijgen'. Maar volgens Van Esch vertenwoordigt de Norma geen rechten. "De bij Norma aangesloten mensen hebben voor zover wij weten hun rechten overgedragen aan de producenten. Norma vertegenwoordigt dus naar ons idee geen rechten", vat Van Esch het standpunt van Vecai samen.

Volgens van Esch heeft Vecai Norma 'keer op keer gevraagd om aan te tonen dat zij die rechten daadwerkelijk vertegenwoordigen', maar werd hier nooit op gereageerd.

Twee keer overdragen

"Wij delen de zienswijze van de Vecai niet", zo reageert juridisch medewerker Marnix Langeveld van Norma op de verklaring van Van Esch. "Rechten kunnen niet twee keer worden overgedragen en het grootste deel van de Nederlandse artiesten heeft zijn rechten al aan Norma overgedragen. Die rechten kunnen dus niet bij de producenten liggen." Dit geldt uiteraard niet voor werk dat de artiesten maakten voordat ze zich aansloten bij Norma, benadrukt Langeveld.

Volgens Langeveld ontvangen artiesten ook 'geen cent extra' van producenten, terwijl zij wettelijk gezien wel recht zouden hebben op een vergoeding.

"Het is juridisch een kwestie van tijdstip. Wanneer zijn de rechten aan wie overgedragen?", vat Langeveld de patstelling tussen de belangenorganisaties Norma en Vecai samen.

UPC-woordvoerder Ronald van der Aart wilde niet inhoudelijk op de dagvaarding ingaan. "Wij gaan de dagvaarding grondig bestuderen en het lijkt ons verstandig de discussie voor de rechter te voeren", aldus Van der Aart tegenover Webwereld.