De naburige rechtenorganisatie spande in december een kort geding aan in samenwerking met artiesten Caroline De Bruijn, Ricky Koole, Peter Blok, Carel Kraayenhof en vakbonden Ntb en FNV Kiem. De artiesten maakten bezwaar tegen het uitblijven van heffingen op mp3-spelers en dvd-recorders. NORMA verloor de zaak.

Het ministerie van Justitie heeft invoering van een dergelijke heffing uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2009. Stichting De Thuiskopie, die verantwoordelijk is voor het verdelen van het heffingsgeld, heeft dan de tijd om zijn zaken op orde te brengen. De stichting had namelijk grote achterstanden bij het uitkeren van de tegoeden.

Niet rechtvaardig

Advocaat van de NORMA, Mr. Christiaan Alberdingk Thijm acht de uitspraak van de rechtbank onrechtvaardig omdat de rechter zou hebben geweigerd 'de maatregel van de minister inhoudelijk te toetsen aan de wet'.

Thijm vraagt zich dan ook af of de rechter alle betrokken partijen wel serieus heeft genomen: "Dan blijft dus vooral de vraag over of dat besluit, een algemene maatregel van bestuur, voldoende is gemotiveerd en voldoende rekening houdt met de belangen van de betrokkenen. Het is me opgevallen dat bij de belangenafweging niet de belangen van de acteurs en artiesten zijn betrokken.'

Principekwestie

Hoewel er geen duidelijkheid is over de kansen van een dergelijk hoger beroep is het voor Wisso Wissing, directeur van de Stichting NORMA vooral een principekwestie: "Wij vinden het handelen van de minister principieel onjuist en leggen ons dan ook niet zomaar neer bij de uitspraak in kort geding. Dit hoger beroep is een logische stap.'

Belangenbehartiger

NORMA behartigt de belangen van musici, acteurs en andere uitvoerende kunstenaars op het gebied van naburige rechten. Daarnaast is NORMA zowel nationaal als internationaal actief om wetgeving op het gebied van naburige rechten te verbeteren. In 2006 verdeelde NORMA € 5,2 miljoen aan naburige rechtengelden onder 41.000 binnen- en buitenlandse musici en acteurs.