Er bestaat al langer onenigheid tussen Novell en SCO over het eigendomsrecht van de Unix System V code. Novell kocht deze rechten in 1992 van AT&T om ze later weer door te verkopen. In mei verklaarde Novell nog steeds de beschikking te hebben over de rechten op Unix, maar daar leek het bedrijf op terug te komen nadat SCO documenten overlegde waaruit zou blijken dat SCO in 1996 wel degelijk de rechten van Novell had gekregen. Nu stelt Novell dat de eigendomsrechten alleen zouden overgaan naar SCO als SCO aan bepaalde eisen zou voldoen. Dat is echter niet gebeurd, aldus Novell. Hoeveel waarde er moet worden gehecht aan de copyright-claims van Novell en SCO is onduidelijk. Het U.S. Copyright Office, waar Novell en SCO beide het copyright hebben aangevraagd (en toegewezen gekregen), doet geen onderzoek naar de validiteit van een auteursrechtenclaim. SCO beschouwt de actie van Novell als een poging om SCO in de wielen te rijden. Novell zou op deze manier IBM willen helpen. IBM is verwikkeld in een juridische strijd met SCO over Linux. Daarnaast heeft IBM 50 miljoen dollar geïnvesteerd in Novell.