SCO heeft de laatste weken weinig nieuwe vrienden gemaakt. Zo eist het bedrijf maar liefst 1 miljard dollar schadevergoeding van IBM in verband met het niet nakomen van afspraken. Verder beschuldigt SCO de Linux-gemeenschap van het illegaal kopiëren van delen van de broncode van Unix in Linux. Deze claim wordt hevig door de Linux-gemeenschap betwist. Voornaamste bezwaar is dat SCO niet specificeert om welke delen van de code het zou gaan. SCO is naar eigen zeggen sinds 1995 eigenaar van Unix toen het alle rechten van Novell kocht. Novell heeft zich nu ook het verhitte debat gemengd. Novell stelt in een open brief aan SCO dat de copyrights op de broncode van Unix niet in de aankoop van 1995 zijn meegenomen. SCO weet dat volgens Novell dondersgoed: "De afgelopen paar maanden hebben jullie ons herhaaldelijk gevraagd afstand te doen van de copyrights." SCO zegt van niets te weten. Volgens dit bedrijf bezit het alle rechten op Unix. Eerder deze week maakte SCO overigens zijn kwartaalresultaten bekend. Het bedrijf is weer in de zwarte cijfers terecht gekomen. Dit is vooral het gevolg van het recente agressieve licentiebeleid van het bedrijf, waarmee het licentiegelden voor Unix probeert binnen te halen. UPDATE 10:15. In een eerdere versie werd ten onrechte gesteld dat Novell in navolging van SCO compensatie zou eisen. Dit is nadrukkelijk niet het geval.