Novell heeft documenten ingeleverd voor de rechtszaak rond de rechten op de broncode van Unix. Deze zaak speelt al jaren tussen SCO en IBM. Volgens de documenten heeft SCO 26 miljoen dollar aan licentiegeld gekregen van Microsoft en Sun, maar heeft het bedrijf dit geld nooit afgedragen aan Novell. In 1995 heeft Novell een zogeheten Asset Purchase-overeenkomst gesloten. Volgens die overeenkomst heeft Novell recht op die 26 miljoen dollar, zo meldt Techweb.

Novell stelt in de aangeleverde documenten dat SCO hoe dan ook failliet gaat. SCO moet nu gedwongen worden het geld aan Novell te betalen, zo stelt het bedrijf, omdat het anders naar zijn geld kan fluiten. Novell vreest dat SCO het geld uitgeeft in de rechtszaak tegen IBM, waardoor er uiteindelijk niets overblijft. Het softwarebedrijf betoogt dat er een fonds moet worden opgericht waarin de licentiegelden worden gereserveerd, aangezien SCO volgens Novell 'insolvabel' is.

Verkwisten

Novell gaat nog een stap verder door te stellen dat SCO niet alleen het geld schuldig is aan het bedrijf, maar dat SCO tevens de overeenkomst altijd geheim heeft gehouden. Dit terwijl Novell meerdere verzoeken heeft ingediend bij het bedrijf om de financiële details rond de licenties van Sun en Microsoft. openbaar te maken. De inhoud van de overeenkomst komt nu naar buiten omdat SCO gedwongen wordt via de rechter.

"SCO houdt deze informatie al drie jaar achter", aldus de advocaat van Novell in de documenten. "SCO doet dat bewust terwijl het al het geld in de tussentijd verkwist." Een woordvoerder van SCO stelt dat Novell te kort door de bocht gaat en daardoor verkeerde conclusies trekt. Voor Novell lijkt het echter helder: "Het faillissement voor SCO is onvermijdelijk, en als het zo ver is, dan is het te laat voor Novell om het het bedrag nog te innen."

De strijd tussen SCO en IBM is al jaren groot in het nieuws met de beweringen van SCO dat Linux gebruik maakt van onderdelen van Unix waarop de auteursrechten bij SCO berusten. Dit heeft voor grote beroering gezorgd in de open source-gemeenschap. Diverse Linux-bedrijven en concerns als IBM vechten de claims aan.

Een uitgebreide analyse van de documenten is te vinden op Groklaw.