Deze opmerkelijke uitspraak is te lezen in de verplichte aangifte van het bedrijf bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Het bedrijf zegt dat versie 3 van de gpl voorwaarden bevat die strijdig zijn met onderdelen uit de overeenkomst met Microsoft.

Verzet open-sourcegemeenschap

De nieuwe licentie is op punten bewust aangepast om de deal tussen de twee partijen te frustreren. Tegenstanders vrezen de gevolgen van de patentovereenkomst tussen beide bedrijven. Zij vrezen dat Microsoft gebruikers gaat aanklagen.

Tijdens de Brainshare-conferentie van Novell in maart van dit jaar kwamen tegenstanders vlak bij het conferentiecentrum bijeen en hielden een persconferentie. Daar kondigden zij aan de voorwaarden van de gpl aan te scherpen, zodat ook Microsoft aan de regels gebonden lijkt.

In de rapportage aan de SEC zegt Novell dat Microsoft mogelijk stopt met het distribueren of verkopen van Suse Linux als de licentie de patentbescherming naar meer partijen dan klanten van Novell alleen zou uitbreiden.

Novell vreest ook dat de verkopen achteruit gaan als het bedrijf minder mogelijkheden heeft gplv3-code in eigen producten te gebruiken.

Het is niet vreemd dat de open-sourcegemeenschap zich zorgen maakt over patenten. Vlak na het sluiten van de overeenkomst met Novell voorspelde Steve Ballmer dat er mogelijk patentzaken zouden volgen. Twee weken later herhaalde een jurist dit dreigement zonder verder in details te treden. Inmiddels heeft Microsoft aangegeven toch niet met rechtszaken te beginnen.